Нови функционалности допълват възможностите на CRM решенията Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Sales CRM

Първата от двете големи „вълни“ от ъпдейти, които Microsoft добавя към своите решения за бизнес управление през годината, обхваща функционалности, които постепенно ще допълнят възможностите на семейството Dynamics 365 в периода от април до септември 2021 г.

Новите възможности на Microsoft Dynamics 365 спестяват време и подкрепят вземането на по-успешни решения по всяко време

В година, в която улесняването на търговските екипи и ускоряването на продажбите е ключово за успеха на всяка компания, Microsoft набляга на следните направления в развитието на CRM решенията в своето портфолио:

 • Спестяване на време – новите функционалности в системата позволяват още по-голяма автоматизация на продажбените процеси и бързото им адаптиране към променящите се потребности и поведение на потребителите. Благодарение на разнообразни нови възможности за настройване на интерфейса на системата спрямо нуждите на търговските екипи, те имат още по-добра видимост към всички перспективни сделки и цялата информация, която им е нужна, за да предприемат светкавични действия и да изпреварят конкуренцията.

 

 • Вземане на още по-успешни решения, базирани на информация – CRM системата се развива в посока осигуряване на нови възможности за още по-бързо откриване и използване на правилната информация за клиенти, сделки и потенциални възможности. В допълнение софтуера осигурява нови статистически данни, които позволяват на търговците още по-добре да разбират фунията на продажбите и да са подготвени за нещата, които предстоят. Стъпвайки на информацията и умни алгоритми, CRM системата вече е способна да предвиди и препоръча следващата най-подходяща стъпка в търговския процес.

 

 • Подкрепа за търговските екипи по всяко време и на всяко място – мобилността на търговците прави особено важно те да имат удобен достъп до цялата необходима информация по всяко време и на всякакви устройства. Затова Microsoft отделят особено внимание на развитието на мобилната версия на своето CRM решение. Екипите вече могат да виждат в него данни от LinkedIn за хората, с които контактуват, статистика и параметри за сделки, контакти и компании, прикачени файлове, разменени мейли, записки и много други. Също така, решението вече позволява информация от проведените Teams разговори и онлайн срещи да бъде прикачена директно към записи в CRM системата.

 

Сред най-интересните нови възможности на Microsoft Dynamics 365 Sales през първата половина от тази година се открояват:

 

Още по-дълбока интеграция с Teams

Когато става въпрос за продажби, комуникацията между отделните търговци и екипи е изключително ценна за спечелването и задържането на клиентите. През последната година Microsoft Teams се наложи като водещо решение за комуникация както с клиентите, така и вътре в компаниите, ето защо Microsoft особено интензивно работи за още по-тясната му интеграция със CRM решенията от семейството на Dynamics 365. Тази интеграция е и сред основните акценти в последната версия на Microsoft Dynamics 365 Sales и вече позволява неща като:

 • Достъп до теми и канали в Teams направо от Dynamics 365 и включване в групови чатове директно от системата
 • Създаване или промяна на задачи, записки, срещи и други активности към даден клиент или сделка директно от Teams
 • Споделяне на CRM записи в съобщения през Teams и ред други

Разбира се, тази интеграция не идва за сметка на сигурността на информацията, която е подсигурена чрез задаване на стриктни права за достъп, споделяне и промяна на данните. С две думи, тясната интеграция на CRM софтуера с Teams дава възможност на търговските екипи да комуникират ефективно без да напускат системата, с която непосредствено работят.

Акцент върху Дигиталните продажби

Дигиталните продажби са концепция, фокусирана върху използването на различни канали за изграждане на успешни взаимоотношения и превръщането на онлайн контактите в офлайн продажби. Във време, в което личните физически контакти са ограничени и преобладаващата част от потенциалните клиенти постъпва през различни онлайн канали, Microsoft инвестират в нови възможности, чрез които да улесни тяхното придвижване през фунията на продажбите и превръщането им в кратки срокове в успешни сделки. Сред новите функционалности на CRM системата в това направление са:

 • Автоматизирани правила за разпределяне на постъпилите потенциални клиенти към най-подходящия за тях търговец
 • Задаване на критерии за автоматично изпълнение на различни рутинни задачи, като насрочване на срещи или разпращане на мейли в зависимост от осъщественото взаимодействие с клиента – отворени мейли, проведени телефонни обаждания, завършили срещи и др.
 • Настройване на интелигентни алгоритми, които да предлагат следващата най-подходяща крачка в посока затваряне на успешна сделка на база на досегашната комуникация с клиента, състоянието му и етапите, през които преминава и ред други.

Всичко това е насочено към ускоряване на търговския процес и спестяване на време и усилия за търговските екипи, за да могат те да се фокусират върху непосредствени задачи, изискващи техните умения.

В допълнение, последната версия на Microsoft Dynamics 365 Sales предстои да представи и нова визия на работното пространство на търговските специалисти, която не само ще съдържа цялата необходима информация, но и интерактивни визуални графики, които позволяват директна филтрация и дават още по-бърз достъп до данните за всеки отделен клиент или сделка.

Microsoft Dynamics 365 Sales ново работно пространство за търговците
Source: Microsoft Dynamics 365 2021 Release Wave 1 Plan

 

Microsoft Dynamics 365 отново сред Лидерите при CRM системите

 

Оптимизиране на прогнозите и анализа на фунията на продажбите

Прогнозирането на продажбите е ключово за управлението на бизнеса и вземането на стратегически решения, но все още затруднява много от компаниите на пазара. Изграждането на прогнози е важна част от възможностите на Microsoft Dynamics 365 Sales, която сега се разширява с нови функционалности като:

 • Възможност да се проследи кои фактори допринасят за формирането на рейтинга за перспективност на потенциални клиенти или сделки и да се настрои тежестта на всеки от тези параметри според особеностите на бизнеса
 • Клониране на съществуващи прогнози за ускоряване на процеса по прогнозиране
 • Настройване на специфични фискални периоди в съответствие с особеностите на конкретния бизнес и други.

 

Като системи, управляващи изключително динамичния търговски процес, CRM решенията са се утвърдили като едни от най-бързо развиващите се бизнес софтуери, в които намират приложение най-съвременните дигитални технологии. Всяка следваща версия на CRM системите от семейството на Microsoft Dynamics 365 добавя нови умни алгоритми и функционалности, които пестят време, подпомагат търговския процес и повишават шансовете за реализирането на повече успешни сделки.

Ако искате да научите повече за възможностите на Microsoft Dynamics 365 Sales, да ги видите в действие и да поговорим за ползите, които би могъл да извлече от тях вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy