Производство

Забравяте за тесните места в производството с бизнес решения от Microsoft и експертизата на Тим ВИЖЪН България
Запитване Научете повече

Цялостно ноухау за оптимизиране на производствените процеси

Във внедряваните от нас ERP решения, оптимизирани за нуждите на производствените компании, сме вложили дългогодишния опит и експертиза на нашия екип.

С тяхна помощ ще можете да оптимизирате цялостно процеса на производство, да контролирате наличностите на суровини и готова продукция, да следите статуса на поръчките в реално време и да прогнозирате прецизно нуждата от материали.

Клиентите за нас:

Как нашите ERP решения ще ви помогнат да оптимизирате производствената си дейност?

Предимства на Microsoft Dynamics NAV за производствени компании

 • Намалявате презапасяването със суровини
 • Постигате по-добра видимост на веригата за доставки и гарантирате тяхната навременност
 • Намалявате оборотния капитал чрез по-оптимизирано използване на ресурсите и контрол на складовите наличности
 • Оптимизирате планирането на необходимата работна ръка и оборудване
 • Подобрявате процеса на взимане на управленски решения чрез точна и актуална информация
 • Значително увеличавате удовлетвореността на клиентите

Допълнителни предимства за компании, които произвеждат по поръчка:

 • Ефективно управлявате ресурсите и проследявате статуса на производствените поръчки чрез мониторинг на срокове, етапи, осигуряването на материали и работата с подизпълнители
 • Имате възможност за планиране доставките на материали директно от поръчката
 • Възможност за изключителна прецизност при поръчката само на нужните за реалните поръчки суровини
 • Проследявате необходимите за изпълнението на дадена поръчка материали
 • Получавате точна и навременна информация за себестойността на всяка поръчка
 • Проследявате и контролирате крайните срокове за изпълнение на клиентските поръчки
 • Проследявате рентабилността на всяка поръчка

Искате да научите повече за нашия опит във вашата индустрия?

Ще се радваме да ви разкажем повече за нашите проекти и решения.