ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА (ERP системи)

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Възползвайте се от специалното ни антикризисно предложение за внедряване на водещо ERP решение в съкратени срокове и при преференциални условия.
Сега е моментът да форсирате бизнеса си и да отворите пред него зелен коридор за излизане от кризата.
Свържете се с нас за повече информация

Microsoft Dynamics 365 Business Central – модерно решение за модерния бизнес

Microsoft Dynamics 365 Business Central е ново поколение ERP (enterprise resource planning) софтуер, създаден, за да даде на бизнеса най-доброто от съвременните технологии.

Системата обхваща в едно цяло всички ключови бизнес процеси, оптимизира организацията на работата на всички нива в компанията, осигурява цялостен поглед върху дейността и дава възможност на бизнеса да расте и да се развива.

Направете решителна крачка към дигитална трансформация на бизнеса

Оптимизирате всеки аспект на бизнеса

ERP решението комбинира мощни инструменти за управление на финанси, покупки и продажби, производство, маркетинг и всички други съществени за бизнеса процеси.

Цялостен поглед върху дейността ви

Системата осигурява текущо актуална информация за състоянието на бизнеса, за да вземате по-бързи и успешни управленски решения

Бърз за внедряване, лесен за използване

Съвременният интерфейс на ERP решението е създаден специално, за да улесни навигацията и да ускори работата.

Решение, пасващо на вашия бизнес

Гъвкавата структура на ERP решението позволява лесното му приспособяване към специфичните особености на всеки бизнес

Dynamics 365 Business Central оптимизира всеки аспект на бизнеса

Счетоводство и финанси

Системата за управление на бизнеса улеснява и ускорява всички дейности, свързани със счетоводството и финансите на компанията. ERP решението автоматизира счетоводните процеси и осигурява акуратни и надеждни справки и отчети, които позволяват бързо да се забележат тенденции и да се вземат добре обосновани решения.

С помощта на Business Central значително се оптимизира прогнозирането и управлението на парични потоци, задължения и вземания.

Управление на производството

Microsoft Dynamics 365 Business Central ви помага да управлявате цялостния процес на производство, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета. Гъвкавите процеси и интегрираната информация ви позволяват да поемате точни ангажименти към клиентите, бързо да реагирате на промени и заявки в последния момент и да се възползвате от нови търговски възможности, за да изпреварите конкуренцията.

ERP системата поддържа производствени спецификации, маршрути и различни версии на отделните продукти. В допълнение, ви дава възможност прецизно да планирате производството въз основа на информация за реалното и прогнозирано търсене, а така също и на необходимото време за изпълнение на поръчките и текущата натовареност на различните машинни и работни центрове.

Управление на веригата на доставките

Имате цялостен поглед върху наличности, доставки и поръчки и следите с лекота движението на всеки артикул в склада. Вграденият в системата изкуствен интелект ви помага да поддържате винаги оптимално ниво на стокови наличности чрез прецизни прогнози и автоматизирани предложения за създаване на поръчки към производството и доставчиците.

Благодарение на системата, винаги разполагате с нужните суровини, материали и готова продукция, за да изпълните потребителските поръчки цялостно и в срок и да поддържате висока клиентска удовлетвореност.

Управление на проекти

С помощта на водещия бизнес софтуер управлявате ефективно всички аспекти, свързани с изпълнението на поетите проекти. Планирате и разпределяте ресурси, задачи и бюджети, за да изпълните проектите в уговорените времеви и финансови граници. Проследявате в реално време статуса на всяка задача и разполагате с необходимата информация, за да вземате добре аргументирани решения.

Искате сами да се убедите във възможностите на Microsoft Dynamics 365 Business Central?