Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на дигитални системи за управлението на вашата компания със средства по Европейска програма
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на софтуерни решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Активни и предстоящи европрограми

Срок за кандидатстване: до 16,30 ч. на 21.09.2022 г.

Основната цел, която стои пред тази процедура, е да подпомогне повишаването на ефективността на производствените процеси чрез средствата на дигитализацията, постигане на по-висока производителност при по-ниски производствените разходи, оптимизиране на производствената верига и създаване на предпоставки за разнообразяване на предлаганите продукти и услуги.

Планираният бюджет по тази процедура е в размер на 260 000 000 лв. като минималният размер на заявено безвъзмездно финансиране по един проект е 35 000 лв., а максималния размер на заявено безвъзмездно финансиране ще варира според размерите на предприятието:

  • микро предприятия – 180 000 лв. (но без да превишава 100% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)
  • малки предприятия – 350 000 лв. (но без да превишава 60% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)
  • средни предприятия – 700 000 лв. (но без да превишава 25% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)

Максималният процент на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта в зависимост от избрания режим на помощта, мястото на изпълнение на проекта и категорията на предприятието.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и развиващи дейност в сектори производство, информационни технологии и услуги, архитектурни и инженерни дейности, издателска и печатна дейност и др. Специфично условие към компаниите е да са реализирали нетни приходи от продажби както следва:

Категория  предприятиеНетни приходи от продажби сумарно за 2019, 2020 и 2021 г.Нетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие≥ 210 000 лева≥ 52 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева≥ 187 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева≥ 750 000 лева

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване
  • Придобиване на софтуер, представляващ ДМА, включително ERP, CRM, MOM/MES системи и друг специализиран софтуер (общ разход до 50 000 лв.)

/информацията на тази страница е базирана на индикативни данни за процедура в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Посочената процедура предстои да бъдат обявена официално и е възможно при обявяването да има промени в нейните параметри/

Очаквано обявяване на процедурата: 3-то тримесечие на 2022 г.

Основната цел на тази схема е да насърчи внедряването на ИКТ решения, които да подпомогнат цялостната дигитализация, свързаност и киберсигурност на малките и средни предприятия (МСП).

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия от множество сектори на икономиката, с изключение на тези, които вече се финансират по други секторни програми или упражняват дейност в отрасли като Селско, горско и рибно стопанством Добивна промишленост; Строителство; Образование; Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване; Дейности в областта на информационните технологии и Информационни услуги.

Кандидатстващите предприятия трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. както следва:

Категория предприятиеНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, производствени и логистични процеси
  • ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
  • ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност

Размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 до 20 000 лв.

Размер на безвъзмездно финансиране: до 100 %

Планиран бюджет по процедурата: 30 600 000 лв.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания