Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на ERP, CRM и BI системи във вашата компания със средства по Европейска програма
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Предстоящи европрограми

/информацията е базирана на „Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020/

 

Очакван прием на проекти: м. май 2020 г.

Основната цел, която стои пред процедура „Дигитализация на МСП“, е да помогне за развитие на управленския капацитет и растежа на малките и средни предприятия чрез разработване и внедряване на специализирани системи и приложения за управление на бизнеса. Чрез процедурата ще могат да се финансират разработването и внедряването на ERP, CRM и BI системи за фирмено управление и анализ.

За да бъде постигната тази цел, ще бъдат разпределени 30 000 000 евро (58 674 900 лв.) под формата на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват:

 • Микро, малки и средни предприятия, развиващи основната си дейност в сектори по КИД-2008:
  • високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства – С20, С21, С26, С27, С28, С29 и С30
  • интензивни на знание услуги – J58, J59, J60, J61, J62, J63 и М72
  • нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства – С10, С11, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19, С22, С23, С24, С25, С31, С32 и С33
 • Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България
 • Компании с минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018, 2019) и реализирани общи нетни приходи от продажби за този период както следва:
  • за микро компании – над 210 000 лв.
  • за малки компании – над 750 000 лв.
  • за средни компании – над 3 000 000 лв.

Финансови параметри на процедурата:

 • Общ размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП): 58 674 900 лв. (30 мил. евро)
 • Размер на БФП за проект: от 50 000 лв. до 391 166 лв.
 • Максимален процент на финансовата помощ: 70 % от допустимите разходи

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); BI (Business Intelligence), SCM, MOM/MES, APS или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта, услугата или процесите
 • Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа

 

Приемът на проекти за кандидатстване по процедура „Дигитализация на МСП“ се очаква да започне през месец май 2020 г. Очаквайте допълнителна информация за точната дата на старт на процедурата.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания