Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на ERP, CRM и BI системи във вашата компания със средства по Европейска програма
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Предстоящи европрограми

/информацията на тази страница е базирана на индикативни данни за процедури в рамките на Фонд за възстановяване и устойчивост. Посочените процедури предстои да бъдат обявени официално и е възможно при обявяването им да има промени в техните параметри/

Очаквано обявяване на процедурата: първата половина на м. юли 2022 г.

Основната цел, която стои пред тази процедура, е да подпомогне повишаването на ефективността на производствените процеси чрез средствата на дигитализацията, постигане на по-висока производителност при по-ниски производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Планираният бюджет по тази процедура е в размер на 260 000 000 лв. като минималният размер на допустимите разходи по един проект е 100 000 лв., а максималния размер на допустимите разходи по проекти ще варира според размерите на предприятието:

  • микро предприятия – 300 000 лв.
  • марки предприятия – 500 000 лв.
  • средни предприятия – 800 000 лв.

Процентът на безвъзмездно финансиране е 50% от допустимите разходи по проекта.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектори производство, информационни технологии и услуги, архитектурни и инженерни дейности, издателска дейност и др.

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване
  • Закупуване на специализиран софтуер, който представлява дълготраен нематериален актив

Очаквано обявяване на процедурата: 3-то тримесечие на 2022 г.

Основната цел на тази схема е да насърчи внедряването на дигитални технологии, които да подпомогнат компютъризацията, свързаността и киберсигурността на МСП от всички сектори на икономиката.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката, с изключение на тези, които вече се финансират по други секторни програми.

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • Придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
  • ИКТ дигитален маркетинг; Уеб ИКТ услуги за платформи; Уебсайтове, мобилни приложения и др.
  • Въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност
  • Покупка на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуерни решения
  • Консултантски услуги за обучение на служителите за работа със съвременни ИКТ решения

Размер на безвъзмездната помощ: до 30 000 лв.

Размер на безвъзмездно финансиране: 100 %

Планиран бюджет по процедурата: 30 000 000 лв.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания