Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на ERP, CRM и BI системи във вашата компания със средства по Европейска програма
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Предстоящи европрограми

/информацията е базирана на „Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020/

 

Очакван прием на проекти: предстои обявяване

Основната цел, която стои пред процедура „Дигитализация на МСП“, е да помогне за развитие на управленския капацитет и растежа на малките и средни предприятия чрез разработване и внедряване на специализирани системи и приложения за управление на бизнеса. Чрез процедурата ще могат да се финансират разработването и внедряването на ERP, CRM и BI системи за фирмено управление и анализ.

За да бъде постигната тази цел, ще бъдат разпределени 30 000 000 евро (58 674 900 лв.) под формата на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват:

 • Микро, малки и средни предприятия, развиващи основната си дейност в сектори по КИД-2008:
  • високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства – С20, С21, С26, С27, С28, С29 и С30
  • интензивни на знание услуги – J58, J59, J60, J61, J62, J63 и М72
  • нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства – С10, С11, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19, С22, С23, С24, С25, С31, С32 и С33
 • Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България
 • Компании с минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018, 2019) и реализирани общи нетни приходи от продажби за този период както следва:
  • за микро компании – над 210 000 лв.
  • за малки компании – над 750 000 лв.
  • за средни компании – над 3 000 000 лв.

Финансови параметри на процедурата:

 • Общ размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП): 58 674 900 лв. (30 мил. евро)
 • Размер на БФП за проект: от 50 000 лв. до 391 166 лв.
 • Максимален процент на финансовата помощ: 70 % от допустимите разходи

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); BI (Business Intelligence), SCM, MOM/MES, APS или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта, услугата или процесите
 • Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания