Внедряване на бизнес софтуер

Одит на бизнес софтуер

Нека ви помогнем да повишите ефективността на работа с вашето решение за управление на бизнеса и да оптимизирате процесите в компанията си.
Запитване Научете повече

Не позволявайте на системата за управление да ограничава бизнеса ви

Ако не е внедрен или поддържан правилно, софтуерът за управление може да се превърне в пречка за оптималното функциониране на компанията.

Стъпвайки на дългогодишния си опит, ние помагаме на организациите да идентифицират проблемите на внедрената при тях система за бизнес мениджмънт и им предлагаме подходящи начини цялостно да подобрят работата с нея.

За да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, екипът ни от специалисти извършва независим одит и провежда интервюта с ключовите потребители на всяка функционална област.

Одитът на внедрените ERP или CRM системи дава отговор на въпроси като:

 

  • Пълноценно ли се използва внедреното решение?
  • Има ли начини да се оптимизират имплементираните бизнес процеси?
  • Има ли необходимост от внедряване на нови функционалности спрямо текущите нужди?

Оптимизирайте ефективността на вашата инвестиция

Нашите сертифицирани консултанти и програмисти с дългогодишен опит и богата експертиза ще инспектират внедреното решение и ще ви дадат препоръки за неговото оптимизиране.

Анализ на внедреното решение

  • Провеждане на интервюта с ключовите потребители по функционални области
  • Проучване на документацията за внедрената система
  • Одит на реализираните разработки

Идентифициране на проблемите и изготвяне на препоръки

  • Изготвяне на доклад за проведения анализ и систематизиране на откритите проблеми
  • Изготвяне на препоръки за тяхното отстраняване
  • Изготвяне на препоръки за оптимизиране на процесите

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.