Консултант внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP и CRM)

Във връзка с предстоящи интересни и предизвикателни проекти, търсим колега, който да се присъедини към нашия консултантски екип.

Търсим хора с:

 • Желание за работа с клиенти
 • Аналитично мислене
 • Способности за самостоятелно решаване на задачи и казуси
 • Свободно владеене на английски език
 • Желание за учене и развитие
 • Умения за работа в екип
 • Добра компютърна грамотност

Допълнителни предимства:

 • Висше икономическо, инженерно или математическо образование (или в процес на завършването му)
 • Познания за основните процеси в предприятията (счетоводство, финанси, продажби, покупки, производство, склад, ТРЗ и др.)
 • Добро познаване на счетоводното законодателство
 • Опит с ТРЗ софтуер и познания в областта на трудовото и осигурителното законодателство
 • Опит със CRM системи и системи за управление на процеси
 • Опит с Microsoft Dynamics NAV/AX/365
 • Опит с бази данни и бизнес софтуер
 • Опит с внедряване на софтуерни продукти

Основни задължения и отговорности:

 • Внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса (ERP и CRM).
 • Анализ на потребностите на клиента и преобразуването им в изисквания към системата. Описание на потребностите на клиента и начина на реализирането им в системата.
 • Изготвяне на задания за разработка на допълнителна функционалност към внедряваната софтуерна система. Тестване на готовите функционалности.
 • Изготвяне на потребителска документация.
 • Отговорност за настройката на работеща система в съответствие с изискванията и данните, получени от клиента.
 • Обучение на потребители за работа със системата.
 • Поддръжка на внедрената система, включително разработване на допълнителна функционалност към системата.
 • Демонстрация на системите пред потенциални клиенти.

Ние ви предлагаме:

 • Работа в професионален екип с възможности за развитие според личните качества и интереси на кандидата
 • Атрактивно заплащане
 • Интересна работа със съвременни технологии в областта на системите за управление

Ако искате да станете част от нашия екип, изпратете своята автобиография не по-късно от 06.12.2019 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.