IT услуги

Оптимизация на бази данни

Ние ще ви помогнем да поддържате производителността и бързодействието на своите бази данни винаги на най-високо равнище
Запитване Научете повече

Потребителите на интегрирани системи за управление имат нужда от надежден и бърз достъп до данните в тях и оптимално време за търсене на информация

Когато работите продължително с една база данни, информацията в нея увеличава обема си, а това неизменно води до забавяне на операциите.

Поддържане на производителността и бързодействието в базата данни е предизвикателна задача, тъй като има много компоненти, които могат да повлияят върху работата ѝ. При появяването на проблем е важно бързо да се диагностицира и премахне причината за него още преди той да са се отразил негативно на работата на потребителя.

Нашите опитни IT специалисти ще ви помогнат да поддържате своите бази данни винаги в отлично състояние:

  • Планиране и оразмеряване на хардуерните ресурси, необходими за оптималната работа на системите за управление на бизнеса
  • Одит на инсталацията на SQL сървъра и добри практики за работа, включително преглед на четирите значими компонента: хардуер, операционна система, SQL сървър и програмен код
  • Изготвяне на план за регулярна поддръжка и оптимизация на базата данни, индекси и статистики

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.