ERP Add-ons

Netronic

Разширете възможностите на своето ERP решение с инструмент за прецизно и гъвкаво визуално планиране, изцяло интегриран с  Microsoft Dynamics 365 Business Central
Научете повече за Netronic Свържете се с нас

Улеснете и ускорете производственото планиране с помощта на интерактивни гантови графици

NETRONIC е семейство доказани във времето софтуерни решения за създаване на гантови графици, които естествено допълват възможностите на Microsoft Dynamics 365 Business Central при производствено планиране, планирането на задачи, ресурси и сервизни дейности.

Netronic гантов график за Dynamics 365 Business Central

Управлявате с лекота планирането на време и ресурси

NETRONIC Visual Production Scheduler (VPS) е напълно интегриран с производствения модул на Dynamics 365 Business Central инструмент, с който създавате и управлявате интерактивни производствени графици само с помощта на drag-and-drop функции.

Променяте начални и крайни моменти и работни станции за изпълнение на поръчки с едно движение на мишката

С един поглед идентифицирате свободни капацитети и динамично вземате решения, с които оптимизирате производството

С лекота управлявате групи от свързани работни процеси, а системата автоматично пренастройва предшестващи и последващи операции

Симулирате различни производствени сценарии, за да определите оптималния план спрямо наличните мощности и материалното снабдяване

Надградете възможностите на Dynamics 365 Business Central с мощен интерактивен инструмент за планиране

Обхващате процесите си с един поглед

Получавате лесен за възприемане и обработка цялостен поглед върху производствените процеси. Следите с лекота поръчки, процеси, капацитет, крайни срокове и ресурсно осигуряване. Незабавно забелязвате тесни места в производството и можете да реагирате бързо и адекватно.

Прецизирате планирането

Повишавате гъвкавостта на производственото си планиране и подобрявате възможностите си да реагирате своевременно на непредвидени ситуации. В резултат подобрявате натоварването на производствените мощности, точността на крайните срокове и повишавате потребителската удовлетвореност.

Стартирате работа незабавно

Лесният за възприемане интерфейс естествено се вписва в стандартната функционалност на MS Dynamics 365 Business Central и позволява да стартирате работа с решението незабавно без нужда от продължителни и сложни обучения.

Искате да научите как Microsoft Dynamics 365 Business Central ще ви помогне да оптимизирате производствените си процеси?