Внедряване на бизнес софтуер

Поддръжка на системи за управление

Нашата работа не приключва с внедряването. Ние осигуряваме надеждна и дългосрочна поддръжка на внедрените решения и сме до вас във всеки един момент по време на експлоатацията на системата.

Запитване Научете повече

Разчитате на съдействие и компетентна помощ в целия период на поддръжка на вашата ERP, CRM или BI система

  • Съдействие при работа със системата (Help Desk)
  • Отстраняване на грешки и корекции във функционалността и настройките на системата
  • Оптимизация на вече внедрена система
  • Консултация и услуги по развитие и разширяване на решението с допълнителна функционалност като внедряване на нов стандартен модул или функционалност, промяна в работата на стандартна функционалност, разработване и промяна на нова (различна от стандартната) функционалност, внедряване на нов модул на 3-та страна
  • Създаване на нови или промяна на съществуващи справки и анализи
  • Обучение на потребители
  • Инсталация на системата
  • Промяна на клиентски лицензи

Надеждна поддръжка, отговаряща на нуждите на бизнеса ви

За да отговорим на начина, по който функционира вашия бизнес и да ви дадем възможност да се възползвате от максималните възможности на своето ERP решение, ние предлагаме избор от различни схеми на поддръжка:

  • Абонаментна поддръжка – чрез сключен договор за определен брой часове за период от една година, при което се ползва отстъпка от базовата часова ставка, в зависимост броя часове за абонамента.
  • Сервизна поддръжка – чрез сключен договор без заложени в него часове, като отработеното време се фактурира на месечна база.

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.