Внедряване на бизнес софтуер

Поддръжка на системи за управление

Нашата работа не приключва с внедряването. Екипът на Тим ВИЖЪН България осигурява надеждна и дългосрочна поддръжка на внедрените решения и е до вас във всеки един момент от експлоатацията на системата.

Запитване Научете повече

Разчитате на съдействие и компетентна помощ в целия период на поддръжка на вашата ERP, CRM или BI система

  • Своевременно съдействие при работа със системите за управление (Help Desk)
  • Отстраняване на грешки и корекции във функционалността и настройките на системите
  • Оптимизация на вече внедрена система
  • Консултация и услуги по развитие и разширяване на бизнес решението с допълнителна функционалност като внедряване на нов стандартен модул или функционалност, промяна в работата на стандартна функционалност, разработване и модифициране на нова (различна от стандартната) функционалност, внедряване на модул на 3-та страна и др.
  • Създаване на нови или промяна на съществуващи справки и анализи
  • Обучение на потребители
  • Инсталация на системата
  • Управление на клиентски лицензи

Надеждна поддръжка, отговаряща на нуждите на бизнеса ви

За да отговори на начина, по който функционира вашия бизнес, и да ви помогне да се възползвате в максимална степен от своето ERP, CRM или BI решение, Тим ВИЖЪН България предлага различни схеми на поддръжка. Те гарантират безпроблемна работа и съдействие с всички потенциални проблеми, които могат да възникнат при експлоатация на системите за бизнес управление:

  • Абонаментна поддръжка – този план предлага сключване на договор за използването на фиксиран брой часове за период от 1 година, при което ползвате отстъпка от базовата часова ставка, в зависимост избрания брой часове в абонамента.
  • Сервизна поддръжка – избирайки този вариант не сте ангажирани с фиксиран брой часове за периода от 1 година. Вместо това ще бъдете таксувани за реално използваните услуги по поддръжка на месечна база, което ви предоставя удобството да плащате за поддръжката, от която действително се нуждаете.

Готови ли сте да оптимизирате бизнес процесите си и да направите решителна крачка към дигитална трансформация на вашата компания?

Ние сме тук, за да ви помогнем при избора на решение за управление на бизнеса, което идеално отговаря на специфичните изисквания и бизнес нужди на вашата компания, и да ви преведем през успешното му внедряване.