Внедряване на бизнес софтуер

Българска локализация

Тим ВИЖЪН България предлага напълно локализирана версия на Microsoft Dynamics 365 Business Central, съобразена с изискванията на българското законодателство
Запитване Научете повече

Българска локализация, базирана на дългогодишен опит, добри практики и познаване нуждите на българския бизнес

Екипът на Тим ВИЖЪН България е първият и единствен партньор на Майкрософт, който е реализирал успешно 14 проекта за локализация на Microsoft Dynamics NAV/Business Central от 2001 г. до днес.

Нашата българска локализация допълва ERP системата с богати възможности за настройка, издаване и отпечатване на изискваните от законодателство в страната финансови отчети и справки като „Баланс“, „Отчет на приходи и разходи“, „Оборотна ведомост“, ДДС дневници и декларации, включително VIES, Интрастат декларации и различни оперативни документи.

Доверявайки се на нашата локализация на Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV, вие сте сигурни, че получавате:

 

 • Адаптирана и прецизно тествана спрямо законовите изисквания за ДДС и Интрастат отчетност система
 • Преведен на български език и верифициран потребителския интерфейс
 • Цялостен превод на помощната информация към системата
 • Базирани на опита потребителски ръководства за работа с локализираната функционалност
 • Функционално тестване и качествен контрол
 • Поддръжка и актуализация на локализацията при промени в българското законодателство

Добрите счетоводни практики, отразени в Microsoft Dynamics 365 Business Central

За да отговори на нуждите на бизнеса в България, Тим ВИЖЪН България предлага и специално разработената „Разширена българска функционалност“, която дава възможност за реализирането на някои от установените добри счетоводни практики, като:

 • Поддържане на кореспондиращи сметки и възможност за генериране на Главна книга
 • Хронологичен журнал на сметка
 • Сторниране на регистри
 • Поддържане на архиви на счетоводни журнали и журнали за артикули и много други
Научете повече

Гаранция за качество на нашите решения

Гаранция за качество

Нашите локализации на Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics  NAV са сертифицирани по програмата Certified for Microsoft Dynamics (CfMD), която гарантира, че разработеното от нас софтуерно решение отговаря на най-високите стандарти на Microsoft за внедряване на Dynamics продуктите.

Така вие сте сигурни, че получавате решение, което е:

 • Разработено от сертифициран и уважаван независим софтуерен доставчик
 • Разработено съгласно специфичните нужди на бизнеса и индустрията
 • Тествано за безупречна интеграция с Microsoft Dynamics продуктите
 • Използвано и препоръчвано от други компании
 • Бързо за внедряване и лесно за поддръжка
 • Стриктно поддържано и подсигурено
 • Отговарящо на изискванията за език, данъчно и държавно законодателство

Надеждна поддръжка

Тим ВИЖЪН България предоставя на клиентите си сервизно обслужване на локализираното решение Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV, включващо:

 • Профилактика на ERP системата
 • Решаване на текущи проблеми, подадени чрез предпочитан канал на комуникация
 • Актуализиране на ползваната от клиента система при промени в българското законодателство
 • Обучение за работа със системата
 • Съдействие при работа

Актуалност и развитие

CfMD сертифицираната локализация на Microsoft Dynamics NAV / Business Central следва официалната насока на развитие (Statement of Direction) на Microsoft Dynamics NAV / Business Central и всяко добавяне на функционалности своевременно се отразява и в локализираната версия.

При нова версия на ERP решението, Тим ВИЖЪН България се ангажира в срок до 10 месеца да представи локализацията за нея.

Това гарантира, че нашите клиенти ще могат да използват актуалните функционалности и бързо да преминават на най-новите версии на продукта.

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.