Внедряване на бизнес софтуер

Внедряване на бизнес софтуер за управление и анализ

Качественото внедряване е ключово за превръщането на една стандартна ERP, CRM или BI система за управление в решение, което подпомага вашето бизнес развитие.
Запитване Научете повече

Не избирате просто внедрител на бизнес софтуер, а дългосрочен партньор, който разбира от какво имате нужда и на когото можете да се доверите

Нашият експертен екип от консултанти, програмисти и ръководители на проекти има дългогодишен опит, придобит в хода на успешното реализиране на над 150 проекта за водещи български и международни компании във всички сектори на икономиката.

Тим ВИЖЪН България следва принципите на доказалата своята ефективност и препоръчвана от Microsoft методология за управление на внедряването – Sure Step, която нашия екип прилага с грижа и внимание към специфичните особености на всеки проект.

Избирайки Тим ВИЖЪН България за свой партньор при внедряването на бизнес софтуер, вие сте сигурни, че:

  • проектът по внедряване ще постигне целите си в рамките на договорените параметри за обхват, срок и бюджет
  • ще получите детайлен план и съгласуване на действията по проекта във всяка фаза от внедряването
  • ще имате ефективна комуникация, редовни срещи с нашия екип и своевременно обсъждане на евентуално възникнали в процеса на внедряване проблеми
  • потенциалните рискове и промени ще бъдат управлявани проактивно и своевременно по време на целия жизнен цикъл на проекта под ръководството на опитен проектен мениджър
  • ще имате прозрачна информация за направените разходи по фази и етапи от внедряването
  • ще получите пълна проектна документация
  • имате гаранция за качеството на изпълнението във всяка дейност, етап и фаза на проекта
  • получавате надежден дългосрочен партньор, който ще ви помогне да извлечете максимална полза от вашата инвестиция

Избирайки нас за внедряването на бизнес софтуер във вашата компания вие получавате:

Експертен анализ

Експертен анализ на бизнес процесите в компанията, дефиниране възможности за оптимизация и начини за пресъздаването им в системата за управление

Начално обучение

Изчерпателно начално обучение на ключовите потребители за работа със стандартната функционалност на софтуера и запознаването им с добрите практики и процеси, заложени в него

Настройка на системата

Настройка на системата за управление, за да работи тя с вашите номенклатури, артикули, доставчици, потребители и др.

Корпоративна идентичност

Вграждане на лого, бранд и корпоративна идентичност в пeчатните форми от системата

Персонализиране на системата

Разширяване на стандартната функционалност с допълнителни модули, които отразяват спецификите във вашите бизнес процеси

Съответствие с всички нормативни изисквания

Съобразени с изискванията на българското и европейското законодателства допълнителни функционалности като Главна книга, Месечно приключване, ДДС, Интрастат и др.

Непрекъснатост на процеса на работа

Преминаване към работа с новата система за управление на бизнеса без да се нарушава нормалния ход на работа в компанията. Миграция на всички данни, необходими за успешния старт на системата

Детайлно тестване и верификация

Компетентна, цялостна и детайлна проверка на работоспособността на системата, както по време на настройките, така и непосредствено преди пускането ѝ в реална експлоатация

Обучение на потребителите

Обучение на всички потребители за работа с пълните възможности на системата и съдействие по време на началните етапи на експлоатация

Надеждно управление на проекта

Цялостно управление на проекта по внедряване, което гарантира постигане на целите в определените срокове и бюджет, създаване на ефективна комуникация между екипите и техните участници, прозрачна и навременна информация за напредъка и статуса на проекта и проактивно управление на рисковете, възникващи по време на внедряването.

Изберете подходящото софтуерно решение

От какъв тип софтуерна система се нуждае вашия бизнес? Ще ви помогнем да изберете и внедрите дигитално решение, чрез което да разгърнете пълния потенциал на компанията си и да гарантирате лидерската си позиция на пазара.

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.