Внедряване на бизнес софтуер

Внедряване на системи за управление и анализ

Качественото внедряване е най-важната част от процеса на превръщане на една ERP, CRM или BI система за управление в решение, което подпомага вашето бизнес развитие.
Запитване Научете повече

Не избирате просто внедрител на бизнес софтуер, а дългосрочен партньор, който разбира от какво имате нужда и на когото можете да се доверите

Нашият експертен екип от консултанти, програмисти и ръководители на проекти има дългогодишен опит, придобит в реализирането на над 100 успешни проекта за водещи български и международни компании от всички сектори на бизнеса.

Тим ВИЖЪН България работи според принципите на доказалата своята ефективност и препоръчвана от Microsoft методология за управление на внедряването – Sure Step, прилагана от нашите ръководители на проекти с необходимата грижа и внимание към спецификите на всеки проект.

Доверявайки се на Тим ВИЖЪН България, вие ще бъдете сигурни, че:

 • проектът по внедряване ще постигне целите си в рамките на договорените параметри за обхват, срок и бюджет
 • ще получите детайлен план и съгласуване на действията по проекта във всяка фаза от внедряването
 • ще имате ефективна комуникация, редовни срещи по проекта и своевременно обсъждане на появили се в процеса на внедряване проблеми
 • рисковете и промените ще бъдат управлявани проактивно и своевременно по време на целия жизнен цикъл на проекта под ръководството на опитен ръководител на проекта
 • ще имате прозрачна информация за направените разходи по фази и етапи от внедряването
 • ще получите пълна проектна документация
 • имате гаранция за качеството на изпълнението във всяка дейност, етап и фаза на проекта
 • получавате надежден дългосрочен партньор, който ще ви помага да извлечете максимална стойност от вашата инвестиция

Избирайки нас вие получавате:

 • Експертен анализ на бизнес процесите в компанията и начините за пресъздаването им в системата за управление
 • Задълбочено начално обучение на ключовите потребители за работа със стандартната функционалност на софтуера и запознаването им с добрите практики и процеси, заложени в него
 • Настройка на системата за управление, за да работи тя с вашите номенклатури, артикули, доставчици, потребители и др.
 • Вграждане на лого, бранд и корпоративна идентичност в пeчатните форми от системата
 • Разширяване на стандартната функционалност на системата с допълнителни модули, които отразяват специфичните ви бизнес процеси
 • Съобразени с изискванията на българското и европейското законодателства допълнителни функционалности като Главна книга, Месечно приключване, ДДС, Интрастат и др.
 • Преминаване към работа с новата система за управление на бизнеса без да се спират основните дейности на компанията – включително и миграция на данните, необходими за успешния старт на системата
 • Компетентна, цялостна и детайлна проверка на работоспособността на системата както по време на настройките, така и непосредствено преди пускането ѝ в реална експлоатация
 • Обучение на всички потребители за работа със системата
 • Цялостно управление на проекта по внедряване, което гарантира постигане на целите на проекта съгласно определените срокове и бюджет, създаване на ефективна комуникация между екипите и техните участници, прозрачна и навременна информация за напредъка и статуса на проекта и проактивно управление на рисковете, възникващи по време на внедряването.

Искате да поговорим за нуждите на вашия бизнес?

Ще се радваме да обсъдим заедно най-подходящото за вас решение за бизнес управление.