Транспорт и логистика

Поставете бизнеса си на световната карта с помощта на Microsoft Dynamics и дългогодишния опит на Тим ВИЖЪН България във вашата индустрия
Запитване Научете повече

Вашият динамичен бизнес има нужда от софтуерно решени, с което да обхванете всички процеси с един поглед

В днешните динамични пазарни условия с постоянно променящите се разходи за гориво, разширяваща се база от регионални доставчици, глобални изисквания на околната среда и значителни законови регулации, транспортните и логистични компании са изправени пред множество предизвикателства.

Способността да транспортирате стоката в изискваните от клиента срокове и същевременно с възможно най-нисък разход е ключово за успеха на вашия бизнес.

Паралелно с това, трябва да можете да обхванете с един поглед всеки аспект от дейността си, за да бъдете гъвкави и готови да се възползвате от всяка пазарна възможност.

Научете повече за Dynamics 365 Business Central

Как ERP решенията помагат да оптимизирате своята дейност

  • Автоматично генерирате счетоводни операции за всяка дейност, осъществена през системата
  • Обхващате комплексно цялата дейност на компанията чрез взаимна обвързаност между всички модули на ERP системата и работа в единна база
  • Оптимизирате доставките
  • Имате възможност с лекота да извършвате анализ на вложените ресурси в предприятието и оценка на икономическата им ефективност
  • Контролирате ресурсите и стопанските процеси в предприятието
  • Поддържате оптимални нива на запасите
  • Лесно проследявате и управлявате потока на стоките в реално време и на информацията от и към логистичния склад на компанията

Искате да научите повече за нашия опит във вашата индустрия?

Ще се радваме да ви разкажем повече за нашите проекти и решения.

Те се довериха на нашите опит и експертиза