Бизнес услуги

Обучения за работа с ERP, CRM и BI системи

Опреснете и подобрете познанията на екипа си за работа с водещите системи за бизнес управление и анализ, за да гарантирате пълноценното им използване в компанията.
Запитване Активни обучения

Доброто познаване на ERP, CRM и BI системите е предпоставка за пълноценното им използване

Независимо дали използвате ежедневно решения за управление и анализ на бизнеса или тепърва се сблъсквате с тях, ние ви предлагаме възможност да повишите и разширите знанията и уменията си чрез нашите практически обучения.

Какви са реалните ползи за вас от нашите обучителни курсове:

 • Ще придобиете задълбочени познания за продукта и работата с него
 • Ще отключите пълния потенциал на вашата ERP, CRM или BI система
 • Ще имате възможност да споделите вашия опит и да обмените добри практики и идеи с нашите квалифицирани консултанти и другите участници в обучението

Активни обучения

Данните са неизменна част от бизнеса. Умението бързо да достигнем до точната информация и да я разтълкуваме правилно е ключово за вземане на добре информирани решения.

Според индивидуалните ви потребности, Тим ВИЖЪН България може да предложи различни варианти на обучения за работа с Tableau:

 • Корпоративни обучения

Този тип курсове се организират по индивидуална уговорка с конкретна компания за обучение на нейния екип. Курсовете се провеждат дистаницонно или на място в предварително уточнени дни и часове, удобни за двете страни, а програмата на обучение е съобразена с конкретните потребности на компанията.

Свържете се с нас за повече информация и оферта
 • Обучения в смесена група

Този тип обучения са отворени за всеки, който има желание да усвои или затвърди уменията си за работа с Tableau. Курсовете се провеждат в предварително фиксиран период и по учебна програма, обявени в нашия уебсайт. Обучението се осъществява дистанционно или на място в наша учебна зала в малки групи от не повече от 8 души.

Вижте датите на предстоящи обучения в смесена група

Какво ще научите в нашите обучения за работа с Tableau

Ще усвоите умения за работа с богато разнообразие от инструменти за анализ и ще научите как да прилагате добри практики, с помощта на които да извличате пълната стойност на данните. Включените в рамките на курса практически упражнения ще ви дадат възможност да приложите незабавно всичко научено под експертните напътствия на нашите Tableau специалисти.

Част от темите, включени в обучението, обхващат:

 • Свързване към данни (типове връзки, поддържани в Tableau, създаване на екстракт, дименсии и мерки, показване и скриване на полета и др.)
 • Работа с данни (филтриране и видове филтри, групиране и сортиране, калкулации и референтни стойности, дати – специфични опции за филтриране, смесване на данни от различни източници и др.)
 • Изграждане и използване на основни типове визуализации (хистограма, топлинни карти, площ диаграми, bubble chart, комбинирани графики, графики с двойна ос, кодиране с размер и цвят и др.)
 • Създаване на работни табла с множество свързани графики
 • Анализиране (създаване на стойности, таблични калкулации, създаване на линии на тренда, работа с не-агрегирани стойности, прогнозиране и др.) и други

Анализът на данни е неразделна част от съвременния бизнес и значително оптимизира процесите по вземане на решение, повишава гъвкавостта на компаниите и тяхната конкурентоспособност.

Като пратньор на Microsoft и компания с дългогодишен опит в областта на решенията за управление и анализ на бизнеса, Тим ВИЖЪН България може да предложи за екипа на вашата компания обучение за работа с едно от най-разпространените BI решения в световен мащаб – Power BI.

Корпоративно обучение за работа с Power BI

Нашите корпоративни обучения се организират по индивидуална уговорка с вашата компания за обучение на нейния екип. Курсовете се провеждат дистанционно или на място в предварително уточнени дни и часове, удобни за двете страни, а програмата на обучение е съобразена с конкретните потребности на бизнеса.

Свържете се с нас за повече информация и оферта

Какво да очаквате от нашите обучения за работа с Power BI

Power BI е self-service решение за бизнес анализи, което изцяло променя начина, по който използвате информацията и дава достъп до пълната сила на данните. Нашите BI специалисти са готови да споделят с вас своите познания и експертиза в областта на Power BI, както и професионални съвети и добри практики за работата с данни.

Темите, които може да обхваща обучението, включват:

 • Интерфейс и основни функционалности на Power BI
 • Свързване към различни източници на данни
 • Изчистване, трансформиране и подготовка на данните за анализ
 • Моделиране на данните и създаване взаимовръзки между тях
 • Създаване на калкулации с данните
 • Изграждане на разнообразни визуализации, отчети и справки
 • Споделяне на изградени анализи и съвместна работа с данните
 • Автоматизации при работата с данни и др.

Основната цел на всяка ERP система  е да оптимизира ежедневната работа и да повиши ефективността на всички процеси в организацията. Ето защо доброто познаване на възможностите и всички функционалности, които предлага тя, е ключов фактор за постигане на най-добри резултати при използването ѝ.

Тим ВИЖЪН България предлага обучения за работа с Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central, съобразени с най-високите стандарти на Microsoft.

Изберете тема, по която искате да надградите уменията на вашия екип за работа с Dynamics NAV / Business Central или се свържете с нас, за да обсъдим вашите потребности:

 

Microsoft Dynamics NAV / Business Central Installation & Configuration:

 • Installation and Configuration in Microsoft Dynamics NAV / Business Central       /2-дневен курс/

 

Microsoft Dynamics NAV / Business Central Core Setup and Finance:

 • Introduction in Microsoft Dynamics NAV / Business Central     /2-дневен курс/
 • Application Setup in Microsoft Dynamics NAV / Business Central   /2-дневен курс/
 • Finance Essentials in Microsoft Dynamics NAV / Business Central   /2-дневен курс/
 • Fixed Assets in Microsoft Dynamics NAV / Business Central    /1-дневен курс/
 • Finance Advanced in Microsoft Dynamics NAV / Business Central   /2-дневен курс/

 

Microsoft Dynamics NAV / Business Central C/SIDE Development

 • C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV / Business Central    /5-дневен курс/
 • C/Side Solution Development in Microsoft Dynаmics NAV / Business Central  /5-дневен курс/

Искате да научите повече или да заявите обучение за вашия екип? Не се колебайте да се свържете с нас.

Заявете интерес към обучение

Имате нужда от повече информация за нашите обучения?

Ще се радваме да помогнем.