Хранително-вкусова промишленост

За да има хляб в бизнеса ви, изберете водещо решение за управление от Microsoft и оставете на нас да се погрижим за всичко останало
Запитване Научете повече

Превърнете предизвикателствата на индустрията си в конкурентни предимства

Хранително-вкусовата промишленост е силно конкурентен пазар, където новите технологии непрекъснато променят начина, по който бизнесът работи и достига до потребителите. За компаниите от този бранш е от първостепенна важност да бъдат гъвкави и да се развиват в крак с непрестанно променящите се потребителски изисквания.

Нашите решения за управление, базирани на водещата ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central, са идеалното решение, с което да повишите своята ефективност, рентабилност и да стимулирате растежа на бизнеса си.

Гъвкава и адаптивна, ERP системата лесно се приспособява към специфичните изисквания на бизнеса и може да съдейства в ключови за хранително-вкусовата промишленост направления като:

  • осигуряване на пълна проследимост на партиди суровини, материали и готова продукция
  • контрол на качеството
  • подсигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания
Научете повече за Dynamics 365 Business Central

Ползи от ERP системите за управлението на вашата компания

Пълна проследимост

С лекота проследявате партиди, качество и срокове на годност и управлявате себестойността на продукцията си

Достоверна информация

Получавате цялостна информация за състоянието на бизнеса си в реално време

Планиране и управление

Прецизно управлявате производство, доставки, складови наличности, задължение, вземания и дълготрайни активи

Гъвкавост и ефективност

Постигате висока ефективност при реакция на благоприятни възможности и заплахи, постъпващи от пазара

Искате да научите повече за нашия опит във вашата индустрия?

Ще се радваме да ви разкажем повече за успешните проекти, които сме реализирали за компании, опериращи в хранително-вкусовата промишленост.

Те се довериха на нашите опит и експертиза