Как да предотвратим грешките при избор и внедряване на EPR система?

Как да предотвратим грешките при внедряване на ERP

Предстоящо събитие – 28 април 2015, гр. Шумен

“ERP за бизнеса – Знаете ли как?“ е темата на предстоящия семинар, организиран от Тим ВИЖЪН България с партньорството на сп. ENTERPRISE, който ще се проведе на 28-ми април в град Шумен.

Статистиките сочат, че въпреки нарастващия брой на български компании, възприели световно утвърдените добри практики за управление с помощта на информационни ERP системи, много от тях се сблъскват с редица предизвикателства при избора на система и доставчик. Това, от своя страна, води до незадоволителни крайни резултати, след стартиране на работата със системата.

Ето защо семинарът „ERP за бизнеса – Знаете ли как?“ има за цел да Ви запознае с най-често срещаните рискове и допускани греши, при избора и подготовката за внедряване на софтуер за управление на бизнеса. Лекторите ще споделят защо подготовката е съществена част от внедряването, както и много други полезни съвети от дългогодишната си практика.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy