Прикачените (Attach) лицензи правят бизнес системите Microsoft Dynamics 365 още по-достъпни

Надграждане на системи от семейство Dynamics 365

Последна редакция на 10.11.2023 г.

Когато говорим за системи за бизнес управление от световна величина, няма как да не споменем семейството решения Microsoft Dynamics 365. Разработено от екипа на Microsoft като цялостна платформа, подпомагаща планирането и управлението на процесите, протичащи във всички направления на бизнеса, семейството включва водещи ERP и CRM системи.

В рамките на Dynamics 365 фирмите могат да открият:

 • ERP решения като Microsoft Dynamics 365 Business Central; Finance и Supply Chain Management
 • CRM решения, насочени към различни области на фирмената дейност, като:
  • Sales
  • Customer Service
  • Field Service
  • Project Operations
  • Marketing
 • Системи за управление на човешките ресурси и други.

За да осигурят едно цялостно софтуерно решение, обхващащо нуждите на бизнеса в различните му направления, всички тези системи могат безпроблемно да се свързват едни с други, разширявайки по този начин своя обхват. За това допринася и предлаганият от Microsoft лицензионен модел, включващ така наречените прикачени (Attach) лицензи.

Какво представляват Attach лицензите?

Облачните системи от семейството Dynamics 365 се лицензират чрез наемане на лицензи, които в преобладаващия случай, са индивидуални за всеки потребител. Ако обаче, с разрастване дейността на компанията, се появи необходимост от използването на второ софтуерно решение от същото семейство, Microsoft дава възможност то да бъде лицензирано с прикачен лиценз, чиято цена е приблизително 3 пъти по-ниска от тази на стандартния лиценз за системата.

Нека си представим компания, която използва ERP системата от семейство Microsoft Dynamics 365 за управление на ключовите си процеси, но с развитието на дейността си започва да изпитва остра нужда от софтуер за управление на продажбения процес, клиентската база и комуникацията си с нея. Лесното решение на този проблем е добавянето на CRM система от същото семейство. За улеснение на бизнеса, всеки потребител, който трябва да работи и с двете системи, може да използва attach лиценз за CRM решението на цена само 18.70 EUR/месец.

Attach лицензите дават достъп до пълната функционалност на системата и са аналогични със стандартните лицензи във всяко едно отношение, с изключение на цената. Тази ценова политика прави системите от семейството Dynamics 365 много по-достъпни за компании от различни величини и им помага да посрещнат с лекота предизвикателствата и нуждите на разрастващия се бизнес.

Attach лицензите са приложими за почти всички решения от семейството Dynamics 365, пълния списък с всички възможни комбинации от софтуерни решения, които могат да използват този модел, са представени нагледно на следващата графика.

Microsoft Attach licensing 10.2023
Dynamics 365 Licensing Guide | October 2023

Dynamics 365 Business Central като прикачен лиценз

От средата на месец май 2023 г. компании, използващи ERP системата Dynamics 365 Business Central (Premium), вече могат да се възползват от прикачените лицензи, за да я надградят със CRM решенията Dynamics 365 Sales (Pro или Enterprise), Dynamics 365 Customer Service (Pro или Enterprise), както и със софтуера за сервизни дейности на терен Dynamics 365 Field Service.

А от месец септември тази година лицензите Business Central Essentials са налични като прикачени (attach), като от тях могат да се възползват компании, които вече управляват взаимоотношенията си с клиенти чрез софтуерните решения Sales Enterprise или Customer Service Enterprise.

Искате да научите повече за софтуерните системи Dynamics 365 и как те биха подпомогнали развитието на вашия бизнес? Ще се радваме да поговорим.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy