5 фактора, които са по-важни от цената при избора на ERP система

Избор на ERP система

Внедряването на система за управление на бизнеса е сред най-сложните и отговорни решения, с които може да се сблъска една компания. Успешно реализиран, такъв проект има потенциала коренно да промени функционирането на компанията, перспективите за развитието и конкурентните й позиции на пазара.

Същевременно, значителната инвестиция (към момента на внедряване и в течение на времето) превръща избора на ERP система в задача, към която нито една компания не подхожда с лека ръка.

Отстъпка за покупка на ERP лицензи

Много често сумарната калкулация на разходите за придобиване/наем и внедряване на системата е водещ фактор при избора на решение. Според изследване на Deloitte това е основната мотивация, когато компанията избира за първи път решение за управление, но бързо пада надолу сред факторите мотивиращи избора на компании, които вече веднъж са се сблъскали с този процес. Често по-ниската оферта може да се окаже „солена“ за компанията, ако единствена мотивира избора.

 

Ето пет фактора, които не бива да пренебрегвате при избора на система за управление на своя бизнес:

1. Степен, в която ERP системата отговаря на нуждите на вашата компания

Системите за управление са комплексни решения, включващи широк набор функционалности. Въпреки това, не всяка от тях може да предложи всичко необходимо за бизнеса ви. Изборът на ERP решение задължително трябва да започне с ясно дефиниране на функционалностите, които системата трябва да притежава, за да задоволи нуждите на компанията и определянето на тези, които са абсолютно задължителни за функционирането на бизнеса. Колкото по-цялостно една ERP системата е в състояние да покрие тези изисквания, толкова по-малка инвестиция във време и усилия ще е нужна, за да се превърне тя в корпоративно решение, способно да изведе компанията на още по-високо равнище.

2. Избор на правилния партньор

Всеки, който се е сблъсквал със системите за управление на бизнеса, знае от опит, че универсални решения няма. Дори и най-богатата функционалност не е гаранция, че решението ще бъде максимално полезно за компанията. Полезността е функция от способността на внедряващата организация да разбере болките и предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса и да пресъздаде процесите в рамките на софтуерното решение по начин, който ще оптимизира и повиши ефективността на работа на цялата компания.

Именно поради тази причина, избора на внедрител е ключов фактор за успеха на целия проект и възможността компанията да реализира търсените ползи в пълен мащаб.

От колко време е в бизнеса дадена компания, кои са нейните клиенти, каква експертизата и опита е натрупала при реализиране на сходни проекти, какъв е постигнатият от нея индекс за клиентска удовлетвореност, на каква репутация се радва на пазара и какви принципи следва при работата си са все въпроси, които ще ви помогнат да изберете не просто внедрител на решението, а дългосрочен партньор, който ще подпомогне развитието на вашия бизнес.

3. ERP система, която може да посрещне развитието на вашия бизнес

Внедрявайки система за бизнес управление, компаниите на практика правят дългосрочна инвестиция и очакват, че избраното технологично решение ще подкрепя развитието им за дълъг период напред. Ето защо от особена важност при избора е възможността на софтуерното решение да расте и да се развива паралелно с нуждите на бизнеса. ERP система, която е отворена към лесно надграждане и допълване с функционалности, ще може да отговори на възникващи с течение на времето потребности на бизнеса, които не са били водещи в момента на внедряването. В противен случай, рискувате внедреното решение бързо да „отеснее“ и вместо в стимул за растежа на бизнеса, да се превърне в негов ограничител.

4. Поддръжка

Партньорството с внедрителя далеч не приключва с пускането в продуктивна работа на внедреното решение. Пълноценната поддръжка и краткото време за реакция са от ключово значение за пълноценното използване на ERP системата в ежедневната работа на компанията. Освен решаване на текущи казуси, възникнали в процеса на работа, вашият партньор също така трябва да може да осигури подходящото обучение на потребителите на системата, да реагира бързо и адекватно при промяна на законови изисквания, нужда от промяна на функционалности или разработване на нови и ред други дейности.

Без надеждна поддръжка, дори и най-доброто ERP решение постепенно ще се задъха под товара на натрупващите се в течение на работата проблеми и може да попречи, вместо да подпомогне ефективността на работа в компанията.

5. Интерфейс и лекота на използване

Лекотата на използване е много повече от пожелателен фактор при избора на мащабно софтуерно решение, каквото е една ERP система. Дори и най-доброто откъм функционалност решение е вероятно да се изправи срещу значителна съпротива, ако е сложно и тромаво за използване в ежедневната работа на компанията.

Изчистеният и познат интерфейс и възможността за безпроблемна интеграция с други широко използвани офис решения са сред фактори, които имат решаващо значение за пълноценното възприемане и използване на системата за управление на всички равнища в компанията.

 

Ако искате да научите повече за системите за бизнес управление и предимствата, които ще донесат за вашия бизнес, ще се радваме да демонстрираме нашите решения и да ви помогнем при избора.

Свържете се с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy