ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД

Благодарение на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV, ВСК Кентавър – ИЗ Динамика значително повиши ефективността на производството си, точността на изпълнение на поръчките и удовлетвореността на клиентите си.

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД

Благодарение на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV, ВСК Кентавър – ИЗ Динамика значително повиши ефективността на производството си, точността на изпълнение на поръчките и удовлетвореността на клиентите си.

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика е производител на широка гама прецизни инструменти за металообработване и екипировка за машини с ЦПУ. Производственото ноу-хау на компанията обхваща ЦПУ струговане, пробиване и фрезоване, плоско шлифоване, външно и вътрешно кръгло шлифоване, балансиране, лазерно маркиране, заточване на инструменти, повърхностна и термообработка.

ВСК Кентавър е официален представител на българския пазар на Kennametal (висококачествени решения за струговане, фрезоване и обработка на отвори, твърдосплавни пластини и инструменти, както и съвременни материали и консумативи за минната промишленост, земекопни дейности и пътно строителство) и NOGA Израел (системи за шаброване).

Нуждата от цялостно решение за управление на ВСК Кентавър беше породена от:

  • Наличие на множество различни системи, обслужващи различни звена от бизнеса на компанията;
  • Поръчково производство на уникални продукти;
  • Необходимост от проследяване на времето за всяка операция в производствените процеси и осигуряване на възможност това да става от работните места, където операцията се случва, без да изисква отклоняване или прекъсване на работния процес.

Обхват на ERP решението:

Внедреното ERP решение обхваща всички процеси по управление на финансите, покупки, продажби, склад, производство, планиране и изцяло автоматизира отчитането на времето на всяка производствена операция, чрез използването на мобилни устройства.

Стандартната функционалност на Microsoft Dynamics NAV е разширена с допълнителни модули за месечно приключване и пълна производствена себестойност, която включва разпределение на непреките производствени разходи и себестойността на бракуваните изделия от ОТК. Като част от системата е разработен и внедрен модул за ценообразуване, който дава възможност от системата да се генерират предложения за офертни цени на поръчките.

Реалните ползи за ВСК Кентавър след внедряването са:

  • Бързина и точност при формиране на пълната производствена себестойност на продукцията;
  • Редуциране на наличностите в склада на скъпоструващи инструменти за производство;
  • Значително повишаване ефективността на производството чрез контрол на брака, благодарение на възможността за генериране на гъвкави справки и анализи в реално време.

Обхват на ERP решението:

Внедреното ERP решение обхваща всички процеси по управление на финансите, покупки, продажби, склад, производство, планиране и изцяло автоматизира отчитането на времето на всяка производствена операция, чрез използването на мобилни устройства.

Стандартната функционалност на Microsoft Dynamics NAV е разширена с допълнителни модули за месечно приключване и пълна производствена себестойност, която включва разпределение на непреките производствени разходи и себестойността на бракуваните изделия от ОТК. Като част от системата е разработен и внедрен модул за ценообразуване, който дава възможност от системата да се генерират предложения за офертни цени на поръчките.

Реалните ползи за ВСК Кентавър след внедряването са:

  • Бързина и точност при формиране на пълната производствена себестойност на продукцията;
  • Редуциране на наличностите в склада на скъпоструващи инструменти за производство;
  • Значително повишаване ефективността на производството чрез контрол на брака, благодарение на възможността за генериране на гъвкави справки и анализи в реално време.