Балканфарма-Разград АД

Антибиотик–Разград АД се доверява на Тим ВИЖЪН България за внедряването, развитието и поддръжката на ERP решение за управление на бизнеса си.

Балканфарма-Разград АД

Антибиотик–Разград АД се доверява на Тим ВИЖЪН България за внедряването, развитието и поддръжката на ERP решение за управление на бизнеса си.

Антибиотик–Разград АД е наследник на един от най-големите фармацевтични производители в България с над 50-годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение.

Компанията произвежда продукти както под своя собствена марка, така и за трети страни, на основата на сключени възлагателни договори. Към днешна дата Антибиотик–Разград АД изнася продукция в над 25 страни в Европа и Азия.

Антибиотик–Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма–Разград АД – фармацевтичен завод, разполагащ с мощности за производство на капсули и таблетки, течни стерилни и сухи инжекционни форми, кремове и унгвенти за кожно и очно приложение и лиофилни субстанции. Заводът притежава необходимите лицензи и сертификати за добра производствена практика за всички производства.

Предизвикателства пред внедряването на Microsoft Dynamics NAV в Балканфарма-Разград

Големите изисквания към осигуряване на качество на продукцията и надеждност на информацията, както и интеграция с външна система за заявяване на продукция, бяха само част от предизвикателствата към проекта по внедряване.

Избраното ERP решение MS Dynamics NAV обхваща всички процеси по продажба, отчитане на производството, управление на доставките, управление на вземания и задължения, финанси и счетоводство. В обхвата на внедряването е включен и допълнителен модул за разпределение на непреките разходи за производство, разработен от Тим ВИЖЪН България съобразно специфичните нужди на клиента.

Ползи от успешното внедряване на ERP решението

Непосредствени ползи от внедреното решение се изразяват в постигане автоматизация на въвеждането на поръчки от клиенти и възможността за създаване на дългосрочни прогнози и изчисляване на пълна производствена себестойност.