Алкомет АД

Алкомет АД разчита на Microsoft Dynamics NAV за цялостно управление своята дейност. Чрез системата компанията постига автоматизация на всички процеси по управление на поръчки и експедиция, отчитане на производството и контрол на качеството, управление на вътрешни заявки за материали, доставки и хеджиране, вземания и задължения, финанси,  счетоводство и много други.

Алкомет АД

Алкомет АД разчита на Microsoft Dynamics NAV за цялостно управление своята дейност. Чрез системата компанията постига автоматизация на всички процеси по управление на поръчки и експедиция, отчитане на производството и контрол на качеството, управление на вътрешни заявки за материали, доставки и хеджиране, вземания и задължения, финанси,  счетоводство и много други.

Основана през 1981 г., днес Алкомет АД е водещ български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти с над 1000 служители и неизменно в топ 100 на бизнеса в България.

През последните над 40 години компанията успешно се развива като един от големите производители на алуминиев прокат на Балканите и e известна като надежден партньор на международните и вътрешни пазари.

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов, заедно с прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави, позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти.

Предизвикателствата пред проекта по внедряване на Microsoft Dynamics NAV в Алкомет АД

Непрекъснатият технологичен процес (24/7 производствен цикъл) и специалните изисквания за проследимостта на продукцията бяха сред основните предизвикателства на проекта по внедряване на Microsoft Dynamics NAV. Негативният опит на Алкомет АД с неуспешен предходен проект с друг внедрител поставяше допълнителна отговорност върху плещите на нашия екип.

Нуждата от адекватно решение за управление на бизнеса в Алкомет АД беше провокирана от:

 • Проблеми с производственото планиране и неефективно използване на производствения капацитет;
 • Забавяне на някои клиентски поръчки и излишъци при други;
 • Невъзможност за проследяване и анализ на продажбите;
 • Липса на контрол на разходите и анализ на себестойността;
 • Липса на контрол при заявяване на материали и консумативи;
 • Липса на проследимост на материалните потоци.

В рамките на 8 месеца Тим ВИЖЪН България успешно внедри цялостно решение за управление на бизнеса, обхващащо процесите по продажби, покупки, складово стопанство и логистика, управление на финанси и производство. В системата са автоматизирани всички дейности по управление на поръчки, експедиция (вкл. интеграция с мобилни устройства), отчитане на производството и ОТК, управление на вътрешни заявки за материали, доставки и хеджиране, вземания и задължения, финанси и счетоводство.

Като резултат от внедряването на Microsoft Dynamics NAV, бяха постигнати:

 • Проследимост на основните материални потоци;
 • Проследимост на конкретните заготовки и опаковки готова продукция;
 • Подобрен и улеснен контрол на качеството и проследимост при рекламации;
 • Намаляване на грешките при експедиране на продукция чрез контрол с мобилни устройства и използване на баркод маркировка и сканиране;
 • Автоматизиране на отчитането на производствения процес чрез интеграция със SCADA;
 • Автоматично изчисляване на пълната производствена себестойност на продукцията. Възможност за анализ по пера и разходни центрове;
 • Формализиране и автоматизиране на процеса на заявяване на материали и консумативи;
 • Възможност за бързи и гъвкави отчети и анализи по различни критерии, в реално време.