Датекс ООД

Датекс ООД вече над 20 години управлява бизнеса си с ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България. Благодарение на Microsoft Dynamics NAV компанията управлява оптимално всички процеси, свързани с паричните потоци, счетоводство, продажби, покупки и доставки, склад и производство.

Датекс ООД

Датекс ООД вече над 20 години управлява бизнеса си с ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България. Благодарение на Microsoft Dynamics NAV компанията управлява оптимално всички процеси, свързани с паричните потоци, счетоводство, продажби, покупки и доставки, склад и производство.
Датекс ООД е водещ разработчик и производител на касови апарати, електронни везни, фискални принтери, софтуер за кирилизация и географски информационни системи.

Компанията е създадена през 1990 г. от група научни работници от Института по приложна кибернетика при БАН. Началото е поставено с първите шрифтове на кирилица, първия лазерен принтер с вградени шрифтове на кирилица и първата професионална програма за пълна поддръжка на кирилица в MS Windows – Flex Type.

През 1993 г. е създаден отдел Географски Информационни Системи, който с помощта на програмните екипи на компанията, реализира няколко комплексни проекта за нуждите на основни държавни ведомства в България, чуждестранни компании и др. През последните години към гамата собствени изделия на компанията са добавени електронна везна с връзка към каса и принтер за етикети, POLE дисплей, фискален, „кухненски“, етикетен и ESC/POS принтер, портативен касов апарат и артикулен сървър, както и много нови програмни продукти.

Обхват на внедреното ERP решение

Проектът по внедряването на Microsoft Dynamics NAV в Датекс, Датекс Трейдинг и Датекс Мапинг Сървисис обхваща всички процеси по управление на паричните потоци, счетоводство, продажби, покупки и доставки, склад и производство. За целите на ефективното управление на човешките ресурси като част от системата е внедрен и модул Персонал и ТРЗ.

Внедрената ERP система дават възможност за изготвяне на седмичен график за планиране на производството и необходимите за него суровини и материали на база на клиентските поръчки. По този начин решението за управление на практика заменя няколко системи, обслужващи до този момент различни звена и процеси в компанията.

В резултат от внедряването на Microsoft Dynamics NAV е постигнато:

  • Отчитане на поръчките за производство в реално време (за сравнение преди внедряването те се отчитат с 1 месец назад);
  • Стриктен контрол на складовите наличности;
  • Контрол на реалната себестойност на продукцията и проследяване на вложените материали;
  • Производствено планиране;
  • Възможност за изчисляване на прогнозна себестойност на продукцията, което дава възможност за анализ на себестойността на продукти, които още не са произведени;
  • Адекватни решения на базата на справки и анализи по различни направления като регион, търговец, отдел, вид разход и продуктова категория;
  • Значително подобряване на отношенията с доставчици и търговци.