Провими България

Компанията е част от българо-холандска група, специализирана в производството и продажбата на висококачествени фуражи, биоконцентрати, фуражни добавки, специализирани храни и други.

Провими България

Компанията е част от българо-холандска група, специализирана в производството и продажбата на висококачествени фуражи, биоконцентрати, фуражни добавки, специализирани храни и други.

Провими България е част от българо-холандска група, специализирана в производството и продажбата на висококачествени фуражи, биоконцентрати, фуражни добавки, специализирани храни и други.

Компанията-майка Provimi е основана през 1927 г. в Холандия, където стартира дейността си като търговско дружество на холандските земеделци. Продуктът, който компанията предлагат на пазара е микс от 3 елемента, които са основа за всеки един фураж – Протеини, Витамини, Минерали. Именно този уникален микс дава името и на самата компания.

През 2011 г. компанията е придобита от Cargill. Съчетанието на експертизата на Cargill в областта на комбинираните фуражи, управлението на веригите за доставки и управлението на риска и опита на Provimi в сферата на хранителните добавки за животни помага за допълнително разширяване на бизнеса, който днес обхваща над 16 000 служители в 37 страни, покриващи нуждите на клиенти по цял свят.

На територията на България Провими произвежда и предлага биоконцентрати, фуражни добавки, специализирани храни и млекозамесители, пълноценни комбинирани фуражи с биоконцентрати. Компанията предлага системи за хранене и осигурява безплатни консултации по всички въпроси свързани с храненето и отглеждането на животните; разработва и оптимизира рецепти за биоконцентрати и пълноценни комбинирани фуражи за всички видове и категории животни;  разработва рецепти за комбинирани фуражи по заявка на клиента.

Обхват на внедреното ERP решение

Внедряването на MS Dynamics NAV обхвана автоматизацията на процесите по счетоводство, покупки, продажби, склад и производство. ERP решението беше изцяло интегрирано със системата за управление на производството в компанията, а също така беше внедрен и допълнителен модул за месечно приключване и разпределение на непреките разходи в себестойността на произведените продукти.

Реални ползи за клиента от използването на Microsoft Dynamics NAV

Благодарение на внедряването на системата за управление на бизнес процесите се улесни обмяната на информация както в различните звена на компанията, така и с компанията-майка. Също така беше осигурена консистентност на данните и консолидация на процесите в Провими България.

ERP решението изпълнява всички изисквания за добри корпоративни практики на компанията-майка, като същевременно има и допълнителна функционалност в съответствие с българското законодателство.