Вианд АД

Вианд АД постига още по-висока ефективност на работа с помощта на ERP решение, внедрено и поддържано от Тим ВИЖЪН България.

Вианд АД

Вианд АД постига още по-висока ефективност на работа с помощта на ERP решение, внедрено и поддържано от Тим ВИЖЪН България.

Вианд АД е водещ производител на висококачествени комбинирани фуражи за всички видове животни, птици и риби. Компанията оперира както на българския пазар, така и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия, Унгария, Украйна и други.

Вианд е фамилна търговска компания, основана през 1992 г. През 1993 г. поема представителството на мултинационалната компания Провими със седалище в Ротердам, Холандия – лидер на световния пазар на храни за животни. Компанията става фамилна отново през 2010 г., когато фамилията откупува дела на Провими.

Днес фамилната група оперира с пет фуражни предприятия с общ производствен капацитет, надхвърлящ 400 хил. тона. Групата заводи разполага със собствени силозно-складови стопанства с капацитет от 50 хил. тона. Компанията осигурява работа на над 160 служители в страната и чужбина. От самото си създаване разполага с консултативно бюро, чрез което доставя на клиентите си най-съвременните тенденции и програми за хранене и оказва пряк контрол върху производствения цикъл с проследяване на резултатността в търсене на максимален икономически ефект.

Обхват на проекта по внедряване на Microsoft Dynamics NAV

Внедреното ERP решение обхваща процесите по управление на финанси, покупки, продажби, месечно приключване и разпределение на непреките производствени разходи върху себестойността на продукцията. В рамките на проекта е реализирана и интеграция със съществуваща в компанията система за управление на производството.

Преки ползи за Вианд АД от внедрената ERP система:

  • Единно решение за управление на бизнеса, интегрирано и обменящо информация със системата за управление на производството;
  • Възможност за вземане на адекватни и навременни решения на базата на информацията за производствените разходи и пълна производствена себестойност по компоненти;
  • Планиране на поръчките за доставка на базата на реално необходимите за производството суровини и материали;
  • Доволни и високоефективни служители, които могат да се фокусират върху основната си дейност в компанията и да се доверят на MS Dynamics NAV за всичко останало.