Тракия Глас България ЕАД

Тракия Глас България ЕАД е част от турския стъкларски гигант Шишеджам и през 2005 г. изгражда в България най-големия комплекс за производство на стъкло в Югоизточна Европа. Още със стъпването си в България, компанията избра Тим ВИЖЪН България за свой партньор при реализирането на комплексни проекти по внедряване на система за управление на бизнеса.

Тракия Глас България ЕАД

Тракия Глас България ЕАД е част от турския стъкларски гигант Шишеджам и през 2005 г. изгражда в България най-големия комплекс за производство на стъкло в Югоизточна Европа. Още със стъпването си в България, компанията избра Тим ВИЖЪН България за свой партньор при реализирането на комплексни проекти по внедряване на система за управление на бизнеса.

Комплексът на Тракия Глас България ЕАД в гр. Търговище включва четири завода за производство на различни видове стъкло с над 1 200 души персонал.

В компанията се извършват вcякaкви дeйнocти, пpякo или косвено cвързaни c пpoизвoдcтвoто нa cтъклo и cтьклeни издeлия, включитeлнo дeйнocти, кoитo ca спoмaгaтeлни, дoпьлнитeлни или oбeзпeчaвaщи, кaктo пo oтнoшeниe нa пpoдуктa, тaкa и пo oтнoшeниe нa пpoизвoдcтвeния пpoцec.

Проектът по внедряване на MS Dynamics NAV започва още със стартиране дейността на компанията в България.

Основните предизвикателства към екипа на Тим ВИЖЪН при реализацията на проекта бяха свързани с:

  • Управление на 3-сменен режим на работа за непрекъснато производство;
  • Връзка с много други системи в компанията, като интеграция на модул Персонал и ТРЗ със системата за контрол на достъпа; интеграция със системата за управление на производството и материалите; интеграция със системата за управление на продажбите и др.

Обхват на внедреното ERP решение

Системата за бизнес мениджмънт включва автоматизация на процесите по управление на финансите, продажби и вземания, доставки и задължения, склад, маркетинг, дълготрайни активи.

Към системата бяха внедрени и специално разработени от Тим ВИЖЪН България допълнителни модули:

  • Персонал и ТРЗ;
  • Месечно приключване с възможност за изчисляване на пълна производствена себестойност и разпределение на непреките производствени разход;
  • Медицински модул.

Развитие и разширение на системата

Като следствие от доброто сътрудничество между екипите, успешно е реализиран и втори проект в дъщерната компания Тракия Глас Лоджистикс, чийто предмет на дейност е обслужване на превозите на плоско стъкло. Внедреното в тази компания ERP решение автоматизира процесите по управление на финансите, продажби, покупки, склад. Извън стандартната функционалност на MS Dynamics NAV бяха внедрени и допълнителни модули за Персонал и ТРЗ и Автопарк.

Модул Автопарк обхваща дейностите по импорт на данни от бензиностанции за фактуриране, автоматично разпределение на горивото по автомобили и издаване на пътни листове от системата.