Девин ЕАД

Водещият производител и дистрибутор на минерална вода и безалкохолни напитки управлява цялостно бизнеса си с помощта на ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България. Използвайки Microsoft Dynamics NAV ръководството на Девин ЕАД има цялостен поглед върху дейността на компанията, което води до вземането на по-бързи и прецизни управленски решения, по-висока ефективност на работа в компанията и по-добри взаимоотношения с клиентите.

Девин ЕАД

Водещият производител и дистрибутор на минерална вода и безалкохолни напитки управлява цялостно бизнеса си с помощта на ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България. Използвайки Microsoft Dynamics NAV ръководството на Девин ЕАД има цялостен поглед върху дейността на компанията, което води до вземането на по-бързи и прецизни управленски решения, по-висока ефективност на работа в компанията и по-добри взаимоотношения с клиентите.

Девин ЕАД е основана през 1992 г. с основен предмет на дейност бутилиране и дистрибуция на минерална вода и безалкохолни напитки.

Девин ЕАД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода Девин, както и разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода Девин.

Обхват на внедреното ERP решение

Проектът, реализиран от Тим ВИЖЪН България, обхваща внедряване на интегрирана система за управление във фирма Девин и дъщерните ѝ компании Девин Роял (понастоящем вече част от Девин ЕАД) и Атлантик Дивайн, като последните две се занимават с дистрибуция и доставка на продуктите на Девин.

Предизвикателствата при внедряването:

 • Внедряване на системата в трите компании
 • Голям брой клиенти и документооборот
 • Специфични изисквания към процесите за следене и анализ на продажбите и взаимоотношенията с клиентите
 • Използване на „търговска сила“ за събиране на поръчки от клиенти, управление на рекламни активи, събиране на информация за клиентите и др. Осъзната необходимост от автоматизиране на работата на тези служители
 • Използване на голям брой рекламни активи и необходимост от управлението им

Системата обхваща всички процеси по управление на поръчки от клиенти, планиране и управление на експедиции, отчитане на производството, бюджетиране и анализ на продажби и доставки, управление на вземания и задължения, финанси и счетоводство.

Внедрен е и CRM модул за управление на взаимоотношенията с клиентите, който включва съхраняване на търговска информация за клиентите и техните обекти, управление на договори, управление на посещения на търговци, управление на рекламни активи и съхраняване на информация за състоянието на търговските обекти.

Направена е интеграция със система за мобилна търговия, чрез която се събират както поръчки за продажба, така и информация от анкети, за движение на рекламни активи и др.

Реалните ползи за Девин ЕАД от внедряването:

 • Подобряване на взаимоотношенията с клиентите
 • Следене и анализ на използването на рекламни активи
 • Оптимизиране и редуциране на разходите за транспорт и спедиция
 • По-висока ефективност в работата на търговците
 • Улеснен процес и намалено време за обмен на данни с дистрибуторите на компанията
 • Възможност за прогнозиране и вземане на решения на база пълен анализ за реализацията на продукцията
 • Изготвяне на гъвкави, големи по обем и в реално време справки и анализи с използване на BI решението, изградено от Тим ВИЖЪН България