Българска локализация на Business Central Online от Тим ВИЖЪН България

Актуализирано на 01.11.2021 г.

Горди сме да съобщим, че нашите софтуерни приложения Bulgarian Localization Basic (базова българска локализация) и Bulgarian Localization Extended (разширена българска локализация) на водещата ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central Online вече са налични в платформата Microsoft AppSource. Приложенията преминаха успешно стриктните процеси по верификация, наложени от Microsoft и вече са на разположение на потребителите.

Нашата Българска локализация на Business Central е изцяло разработена от екипа на Тим ВИЖЪН България и се базира на дългогодишния ни опит със системата и отличното познаване на нуждите на българските компании. Тя на практика привежда ERP решението в съответствие с всички изисквания на законодателството в България и позволява то да бъде използвано от компании, функциониращи в страната.

Базовата локализация включва множество функционалности за обработка на ДДС и INTRASTAT, както и разнообразие от специфични документи, сред които:

 • Специфични ДДС документи за продажба
 • ДДС протоколи и дневници за покупки и продажби
 • Месечни ДДС декларации
 • VIES декларации
 • INTRASTAT справки и други.

Разширената локализация допълва възможностите на системата с функционалности и процеси, приемани като добри счетоводни практики в България. Сред тях са специфични документи и справки като:

 • Кореспондиращи сметки
 • Справка „Главна книга“
 • Справки „Оборотна ведомост“ и „Оборотна ведомост по нива на аналитичност“
 • Справки „Хронология на счетоводна сметка“и „Хронология на счетоводна сметка по нива на аналитичност“
 • Сторниране и копиране на регистри
 • Приходни и Разходни касови ордери
 • Експорт на генератор на справки в MS Excel
 • Справка „Инвентарна книга на дълготрайните активи”
 • Справка „Данъчен амортизационен план“ и други.

Microsoft AppSourceДвете софтуерни решения може да тествате напълно безплатно в AppSource, където също така можете да откриете и представеното в началото на септември приложение Bulgarian Language, осигуряващо цялостен и верифициран превод на Dynamics 365 Business Central Online на български език.

Припомняме, че облачната версия на ERP системата – Dynamics 365 Business Central Online ще направи дебюта си на българския пазар през месец ноември 2021 г.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy