6 причини съвременните производствени предприятия да се нуждаят от интегрирани ERP системи

Производствени компании ERP

Исторически системите за планиране ресурсите в едно предприятие, по-известни като ERP системи, са възникнали именно за целите на производствените компании и, въпреки че днес покриват целия спектър на икономиката, компаниите в производствения сектор си остават техния №1 потребител. Статистиката показва, че производствените предприятия представляват цели 47% от всички компании, ориентирани към внедряването на ERP решения, следвани далеч назад от компаниите в сферата на дистрибуцията (18%) и услугите (12%).1

В днешния динамичен и взаимосвързан свят е трудно да си представим производствена компания с визия за развитие, която да не управлява бизнеса си с помощта на ERP решение. Изследване, проведено в началото на тази година от NETRONIC – компания, специализирана в разработването на софтуерни приложения за производствено планиране, разкри шестте основни причини, които тласкат производствените предприятия към внедряването на модерни и всеобхватни ERP решения:

 1. Нуждата от по-голяма взаимосвързаност в управлението на бизнес процеси и финанси
 2. Нужда от прозрачност и по-добра видимост към целия бизнес
 3. Необходимостта от подобряването на ефективността на работа, както в управлението, така и по отношение на същинските производствени процеси
 4. Необходимост от по-добро управление на нарастващия брой поръчки
 5. Нуждата от по-прецизно управление на производствения капацитет
 6. Подобряване точността на спазване на поетите ангажименти към клиенти

Причини производствените компании да внедряват ERP системиИзточник: The State of Microsoft Dynamics 365 Business Central & Manufacturing Report

Целият отчет можете да изтеглите от тук

 

Взаимосвързаност на процесите в организацията

Съвременните ERP системи заемат ключово място в центъра на управлението на всеки бизнес и обхващат процеси от всички направления на дейността. В техните рамки протичат и се управляват не само счетоводството и финансите на едно предприятие, а и планирането на производството, складовото стопанство, заявки и доставки на суровини и материали, експедирането на готовата продукция по поръчки на клиенти, контрол на качеството и много други процеси с ключово значение за успешното функциониране на организацията.

Всеки от тези процеси е пряко свързан с останалите, черпи и подава информация, която подпомага функционирането на бизнеса като добре настроен механизъм. Прекъсването на обмена на информация може да коства много разходи на време и средства и да се отрази негативно както на дейността на предприятието, така и на ангажиментите му към доставчици и клиенти.

Наличието на софтуерна система с модули, управляващи всеки отделен аспект на бизнеса в рамките на едно единно цяло, директно елиминира възможността за възникване на изолирана информация, прекъсване или забавяне на информационния поток. Всяка операция, протичаща в дадено направление на компанията незабавно намира своето отражение в ERP системата и е на разположение на звената, които зависят от нея в своята работа.

Прозрачност и по-добра видимост към целия бизнес

Цялостният поглед към бизнеса неслучайно заема водещо място сред причините за внедряване на ERP решение. Управлението на сложен бизнес модел в условията на съвременния динамичен пазар, изпълнен с възможности и предизвикателства, изисква надеждна и навременна информация.

Централизираната роля на ERP системата позволява тя да акумулира и във всеки момент да може да предостави информация за състоянието на компанията в реално или близко до реалното време. Това е в състояние не само да подобри вземаните стратегически и оперативни управленски решения, но и да послужи като основа за идентифициране на неефективни процеси и дейности. ERP софтуерите осигуряват богата аналитична информация, която може да се превърне в база за оптимизиране на цели направления от бизнеса, правейки компанията по-конкурентоспособна и по-пригодена да отговори на постоянно развиващите се пазарни изисквания.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central Online на разположение на българските компании от октомври

 

Оптимизиране управлението на производствените процеси

Прецизното управление на производствения процес крие ключа към успеха на всяко предприятие. Независимо от организацията на производствения процес (по поръчка, без поръчки или смесено), стремежа винаги е насочен към повишаване ефективността на работа, пълноценно натоварване на наличните мощности и снижаване на разходите на време и средства. Детайлната информация и отчети, които ERP системата е в състояние да предостави лесно се превръщат в стабилна основа за още по-прецизно производствено планиране и водят до редица подобрения в цялостното управление на производствения процес, като:

 • Оптимизиране на наличностите от суровини и материали и елиминиране на излишъци или рискове от прекъсване на производствения процес поради недостиг на изходни ресурси
 • По-добър контрол над веригата на доставките, планиране, проследяване и поръчване на точните количества в точния момент
 • По-добър контрол върху самия производствен процес, възможност за предвиждане на потенциални проблеми и по-малко ситуации, водещи до прекъсване на работата
 • По-добро планиране на натоварването на производствените мощности
 • Цялостна проследимост на изпълнението на различните производствени операции и ред други.

Прецизно спазване на поетите ангажименти към клиенти

В условията на съвременния силно конкурентен пазар, в който потребителите разполагат с богата информация и множество алтернативи, високата потребителска удовлетвореност може да отличи едно предприятие и да се превърне в значимо конкурентно предимство. В това отношение възможностите, които ERP решенията дават за прецизното планиране на производствения процес, позволява на търговските отдели да разполагат с цялата необходима информация, за да поемат реалистични ангажименти към клиентите и да ги изпълняват стриктно. ERP решенията позволяват планиране както напред от зададена дата на старт на производствения процес, така и назад – спрямо фиксирана дата, на която трябва да бъде готова поръчката.

Като пример, благодарение на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV (предшественик на MS Dynamics 365 Business Central), ВСК Кентавър-ИЗ Динамика – водещ български производител на широка гама прецизни инструменти за металообработване и екипировка за машини с ЦПУ и наш клиент – успя да постигне значително повишаване ефективността на производството си, точността на изпълнение на поръчките и удовлетвореността на клиентите си. След успешния старт на използване на системата, компанията успя да съкрати производствения си цикъл с 4 седмици и да повиши процента изпълнени в срок поръчки от 34% до впечатляващите 95%.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central (наследник на Microsoft Dynamics NAV – NAVISION) е едно от най-разпространените ERP решения в световен мащаб. Постоянно оптимизирана и разширявана, системата е в състояние да обхване всички ключови процеси в една компания, като предлага модули за управление на:

 • Производство
 • Покупки и задължения
 • Продажби и вземания
 • Складово стопанство
 • Проекти
 • Счетоводство и финанси
 • Сервиз
 • Взаимоотношения с клиенти и ред други

Системата се отличава с познат и лесен за използване интерфейс, базиран на ролята на отделните потребители в организацията. По този начин всеки разполага с бърз и удобен достъп до ресурсите, от които се нуждае в ежедневната си работа.

На Microsoft Dynamics 365 Business Central се доверяват над 160 000 компании по света, а скоро очакваме и изцяло онлайн версия на решението, достъпна и за бизнеса в България. Ако искате да научите повече за Business Central и как с негова помощ можете да направите производствената си компания още по-успешна, свържете се с нашия екип.

Свържете се с нас

 

1 – Изследване на SelectHub сред 225 компании

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy