4 направления, в които Tableau улеснява прогнозните анализи

Прогнозни анализи с Tableau

Анализирането на информация за състоянието на бизнеса и откриването на тенденции и зависимости е ключова дейност за всяка една организация. То отговаря на въпроси какво, защо и как се е случило с бизнеса, но същевременно представлява само едно направление от работата с данни. Много по-съществената част от тази дейност е възможността да се използва натрупаната историческа информация, така че да може да се надникне напред и да се предвидят бъдещи състояния, резултати, проблеми и други. Именно тук идва ролята на прогнозните анализи (predictive analytics).

Какво представляват прогнозните анализи?

Това е направление в анализа на данни, занимаващо се с изграждането на прогнози и предположения за бъдещи състояния или събития. Този тип сложни анализи използват редица техники от статиката, моделирането, машинното самообучение и изкуствения интелект, за да направят предположения за бъдещето, базирани на текущите данни. Изграждането на прогнози почива на познаване на програмни езици като R, Python и SAS и до скоро беше непосилна задача за неспециалистите. Следвайки обаче своя принцип за достъп на все по-широк кръг потребители до силата на данните, Tableau добавя нови и нови възможности в тази насока, които позволяват на неспециалистите да намират отговори на въпроси, които доскоро бяха извън техните възможности, а на експертите анализатори – да откриват още по-дълбоки и сложни взаимовръзки с неподозирана скорост.

4 направления, в които прогнозните анализи стават лесни и достъпни с Tableau

  1. Сегментация и кохортни анализи

За да извлекат първоначални хипотези, бизнес потребители и експерти в анализите често започват по един и същи начин – чрез създаването на сегменти и/или провеждането на неформални кохортни анализи.

Задаването на поредица от базови въпроси за различните сегменти помага на анализаторите да разберат данните и да валидират различните си хипотези. Tableau разполага с богат избор от възможности за провеждането на бърз анализ и сравняването на различните сегменти, включително клъстеризация по определен параметър, създаване на сетове и групи и др.

  1. Кохортен анализ с TableauWhat-If анализи и анализи на сценарии

Понякога при създаването на прогнози, потребителите искат да проверят на база на данните как промяната на един или група от параметри биха повлияли на резултатите от техния анализ. По този начин могат да се тестват различни теории, да се очертаят сценарии за действие или да се изследват нови бизнес възможности.

С Tableau създаването и споделянето на такива експерименти е въпрос на няколко клика. Изграждането на what-if анализи може да изисква промяната на базовата стойност на дадена калкулация или задаването на определени условия. Задаването на Параметри в Tableau улесняват тази задача, като по този начин могат да се променят входящите данни в модела, да се инициират калкулации и дори да се управлява какви данни ще де виждат в работните табла (Dashboards). В допълнение, Параметрите в Tableau дават възможност да се представят резултатите от what-if анализите под формата на интерактивни отчети, които показват в реално време как биха се променили изследваните от нас резултати при промяната на ключови входящи данни.

Tableau 2022.1 разширява достъпа до данните.
Нови възможности в Ask Data, подобрено търсене и интелигентен помощник, който оптимизира работните файлове

 

  1. Сложни калкулации

Стандартно, входящите данни не съдържат цялата необходима информация, за да се направи цялостен анализи и да се прогнозират резултати. Анализаторите имат нужда от лесен, но същевременно мощен език, с помощта на който да трансформират данни и да дефинират логика. Калкулираните полета в Tableau са точно такъв инструмент, позволяващ да се създават нови данни от вече съществуващите. С тези полета могат да се извършват аритметични операции, да се задава кондиционална логика или да се извършват специализирани операции върху дадени типове данни.

  1. Времеви серии и прогнозни анализи

Времеви серии

Независимо от типа анализи, много от данните, които използва бизнеса, могат успешно да бъдат моделирани като времеви серии. Времето е една от най-често срещаните независими променливи, използвани в аналитични проекти и задължително при изграждането на прогнозни модели. С Tableau можете без много усилия да създавате прогнози, с помощта на които да изследвате бързо множество различни сценарии.

Гъвкавия интерфейс на BI решението свежда анализа на времеви серии просто до задаването на правилните въпроси. Самия анализ започва с изтегляне на интересуващата ни величина в работното поле и старт на процеса по проучване. Възползвайки се от функционалности като двойна ос (dual axis) и възможностите за агрегиране на данните, можете да проучвате едновременно различни времеви серии и да генерирате правилните въпроси към данните си.

За да разгледате конкретен времеви период, можете да филтрирате данните си до съвкупност от конкретни дати или да се възползвате от филтрите за дати на Tableau (relative date filters). С тяхна помощ, можете да разгледате относителни периоди, като например „миналата седмица“ или „миналия месец“, които се обновяват всеки пък, когато отворите визуализацията си, за да добавите нови данни. В допълнение, Tableau притежава и ред други възможности за работа с времеви серии, като например вариращи средни стойности, year-over-year калкулации и текущи суми (running totals). С помощта на интуитивните функционалности на Tableau, както експерти анализатори, така и бизнес потребители могат да извлекат още по-полезна информация от данните и да зададат правилните въпроси.

Създаване на прогнози с Tableau

Прогнозиране

Ако искате да надникнете в бъдещето, Tableau притежава мощни възможности за моделиране, включително тенденции и прогнози.

Добавянето на линия на тренда (trend line) към визуализациите на данни е въпрос само на няколко клика с мишката. Чрез лесните за използване drag-and-drop функционалности на Tableau можете да моделирате различни групи данни само с един клик, тъй като линиите на тренда са интегрирани в интерфейса на системата и могат лесно да бъдат сегментирани.

Създаването на различни линии на тренда за различни сегменти данни става автоматично и не изисква писането на код.

Прогнозирането в Tableau използва техника, позната като експоненциално изглаждане (exponential smoothening), при която прогнозите изчисляват бъдещи стойности на времеви серии на база на претеглените средни стойности на историческите данни. Всичко в прогнозите може допълнително да се конфигурира, за да отговори на конкретните нужди на бизнеса – може да се изберат дължина на прогнозния период, тип на модела, дали да се отчита влиянието на сезонността и ред други фактори.

Интерфейса на системата е създаден с мисъл за удобството на потребителя, затова дори начинаещи ползватели могат да създадат прогнози само с няколко клика, използвайки стандартните настройки, а напредналите анализатори могат да конфигурират всеки един аспект на модела. В допълнение, Tableau осигурява и оценка за точността на прогнозата и добавя високо ниво на полезност към всеки проект за работа с данни.

 

Tableau е водеща система за анализ на данни, без аналог в много отношения. Следвайки мисията си да надграждат човешките възможности, Tableau създава своите решения така, че да служат както на специалистите по анализ, така и на бизнес потребителите, като предлага полезни функционалности за ползватели с различно ниво на познания. Правейки анализите много по-достъпни и бързи за изпълнение, Tableau подпомага съвместната работа и подобрява качеството на взетите решения на всички нива в организацията.

Най-лесният начин да се убедите сами в разнообразните възможности и ползи от Tableau, е като тествате решението напълно безплатно в рамките на 14 дни или като се свържете с нас, за да обсъдим как Tableau може да промени работата с данни във вашата организация.

Свържете се с нас

 

Източник: Advanced Analytics with Tableau

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy