ТРЗ модул за Dynamics 365 Business Central от Тим ВИЖЪН България

ТРЗ модул за ERP системата Business Central

Горди сме да съобщим, че нашето приложение Bulgarian Payroll (ТРЗ) за водещата ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central отговори на строгите изисквания на Microsoft и вече е на разположение на българските компании в платформата за партньорски приложения Microsoft AppSource.

Софтуерният модул е разработен от Тим ВИЖЪН България и е първото българско партньорско приложение за Business Central в AppSource, посветено изцяло на управлението на човешки ресурси, трудови възнаграждения, отчисления и други. Bulgarian Payroll автоматизира и значително улеснява управлението на всички тези процеси, като същевременно прилага на практика изискванията на трудовото законодателство в страната и добрите практики в тази област.

Гъвкаво и лесно за модифициране, приложението може да се настрои спрямо специфичните нужди на всеки бизнес, като дори позволява прилагането на различни изчисления спрямо различни групи служители в зависимост от предварително определени критерии като например тип на трудовия договор.

Bulgarian Payroll for Microsoft Dynamics 365 Business Central успешно се използва от редица наши клиенти, които му се доверяват за управлението на ключови процеси в ТРЗ сферата, сред които:

  • Изчисление на месечни трудови възнаграждения и всички приложими бонуси в съответствие с разнообразни бонусни схеми
  • Изчисление на всички приложими данъци и социални осигуровки
  • Генериране на изискуемите от законодателството документи, справки и декларации (пр. Декларации 1 и 6, регистрация на трудови договори и др.), както и голямо разнообразие от отчети за целите на мениджмънта
  • Управление на информацията за служителите и разпределението им по групи в зависимост от разнообразни критерии като вид на договор, категория труд и др.
  • Управление на работата при сменни графици
  • Автоматично осчетоводяване на разходите и плащанията, разпределение на разходите по различни аналитичности, генериране на файлове за превод на плащанията в банков формат и ред други.
Получавайте новини и полезни съвети от света на дигиталните решения за управление и анализ на бизнеса

Софтуерният модул се интегрира напълно с Microsoft Dynamics 365 Business Central и е тясно свързан с управлението на процеси като Счетоводство и финанси, Производство, Продажби и други. По този начин приложението може да обслужва специфичните нужди на бизнеса, като например изчисляване на работна заплата при сделна форма на заплащане или калкулиране на бонусите на търговските екипи на база изпълнени таргети.

Приложението Bulgarian Payroll е резултат от дългогодишния ни опит с водещата система Dynamics 365 Business Central, както и на отличното познаване на нуждите на бизнеса в България. Приложението може да бъде тествано напълно безплатно в Microsoft AppSource, наред с другите разработени от нас модули, разширяващи обхвата и възможностите на ERP системата Business Central:

Искате да научите повече за Dynamics 365 Business Central и как системата може да подобри управлението на вашия бизнес? Нека поговорим!

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy