Европейско финансиране за внедряване на ERP, CRM и BI системи

Европейско финансиране за внедряване на ERP, CRM и BI

Вече е в ход втората за тази година програма за безвъзмездно финансиране, целяща да ускори дигитализацията на българските малки и средни предприятия. Официалният старт на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” беше даден на 17 октомври, като кандидатстването ще продължи до 19 декември 2022 г. По програмата е предвидено финансиране на обща стойност 30 600 000 лв.

Безвъзмездно финансиране на дигитални системи за бизнеса

В рамките на програмата предприятията ще могат да кандидатстват за 100 % безвъзмездно финансиране на проекти на стойност от 3 000 до 20 000 лв. С тези средства ще могат да се финансират софтуерни системи и услуги в три основни направления:

 • Оптимизиране на управленските, производствени и логистични процеси (вкл. чрез внедряване на ERP, CRM и BI софтуерни системи)
 • Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
 • Киберсигурност

За финансиране могат да кандидатстват български микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г., които са реализирали следните минимални нетни приходи през 2021 г.:

Категория предприятиеНетни приходи от продажби (2021 г.)
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

За финансиране могат да кандидатстват предприятия от множество сектори на икономиката, с изключение на тези, които вече се финансират по други секторни програми или упражняват основната си дейност в някои изрично посочени отрасли. Извън обхвата на текущата програма остават сектори като Селско, горско и рибно стопанство; Строителство; Добивна промишленост; Образование и др.

За пръв път финансиране за SaaS системи

За първи път безвъзмездното финансиране ще може да се използва и за внедряване на софтуерни системи по модела Software-as-a-Service (SaaS – софтуер като услуга).

Това означава, че компаниите вече могат да елиминират нуждата от инвестиции в скъпоструващи собствени сървъри, като се насочат към системи за управление и анализ на бизнеса, разположени в „облака“ и даващи възможност за използване срещу месечен наем. По този начин се лицензират преобладаващата част от водещите в световен мащаб бизнес софтуери като Microsoft Dynamics 365, Power BI и Tableau.

Шанс за дигитална трансформация на бизнеса

Новата програма за финансиране е шанс за малките и средни компании да ускорят драстично дигиталната си трансформация и да повишат своите ефективност и конкурентоспособност. Сред ползите, които бизнеса може да извлече, внедрявайки системи за управление и анализ, можем да изброим:

 • ERP системи
  • цялостен поглед над всички протичащи в компанията процеси
  • автоматизиране на рутинни процеси, което води до по-висока ефективност на работа, елиминиране на многократното въвеждане на еднаква информация в няколко системи, снижаване вероятността от грешки
  • оптимизиране протичането и проследимостта на всички ключови бизнес процеси
  • информация за състоянието на компанията в реално време, което подпомага вземането на стратегически и оперативни решения
 • CRM системи
  • 360-градусов поглед над състоянието, нуждите и желанията на клиентите
  • пълна проследимост на комуникацията с клиентите от момента на възникването ѝ
  • осигуряване на персонализирано отношение към клиентите, което води до изграждане на доверие и лоялност
  • идентифициране възможности за подобряване отношенията с клиенти, Upsell и Cross-Sell
  • синхронизиране усилията на маркетинговите и търговските екипи
 • Business Intelligence (BI) системи
  • мигновено създаване на справки и отчети, на които да бъдат базирани обосновани решения
  • свързване на данни от различни източници за създаване на цялостна картина
  • представяне на информацията в лесен за разбиране с един поглед визуален формат
  • лесно провеждане на задълбочени анализи, които разкриват тенденции и зависимости, и позволяват да се открие не само какво се случва с бизнеса, но и какви причини го обуславят.

 

Като един от водещите внедрители на подобен род системи с над 24-годишен опит в бранша, нашият екип има готовност да обсъди с вас възможностите и предимствата на софтуерите за бизнез мендижмънт, както и да съдейства при избора на подходящо решение и уточняване възможностите за неговото финансиране.

Пишете ни и ние ще се свържем с вас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy