Тим ВИЖЪН България с лекция за ERP системите и дигиталната трансформация

ERP системи и мястото им дигиталната трансформация

За поредна година Тим ВИЖЪН България беше част от откриващата лекция, с която стартира първата по рода си магистърска програма по ERP в България  – „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

Програмата е организирана съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и ERP Academy, а в нейните рамки специалисти от водещи компании, внедрители на бизнес софтуерни системи, предават своите знания и практически опит на бъдещите магистри.

Като партньор на ERP Academy, за поредна година Тим ВИЖЪН България имаше удоволствието да вземе участие в откриващата лекция, която въвежда бъдещите магистри в света на ERP решенията и тяхната роля в дигиталната трансформация на бизнеса. Нашият управител Росен Караиванов запозна участниците със системите за управление от семейството на Microsoft Dynamics с акцент върху водещото решение Microsoft Dynamics 365 Business Central, както и с основните предпоставки за успешната реализация на един ERP проект. Той сподели детайли и примери от дългогодишната си практика и очерта основните рискове, пред които може да се изправи едно внедряване.

Особен интерес сред участниците предизвика взаимовръзката между трите основни компонента на всеки един ERP проект – обхват на внедряването, бюджет и срок. Лекторът илюстрира тази взаимовръзка с аналогията за триъгълник, промяната в една от страните на който винаги е за сметка на промяна в някоя от другите две. Специално ударение беше поставено и върху двустранния характер на процеса по внедряване, за успешното реализиране на който в рамките на предвидените срокове и бюджет, се изисква инвестирането на усилия, време и енергия както от страна на компанията-внедрител, така и от страна на екипа на клиента.

В края на своята презентация, г-н Караиванов представи най-значимите ползи, които бизнеса отчита като резултат от пълноценната работа с ERP решенията в направления като:

  • Придобиване на цялостен поглед над бизнеса и информация в реално време
  • Подобряване на производителността и ефективността на работа
  • Снижаване на оперативните разходи
  • Постигане на по-висока клиентска удовлетвореност и по-висока конкурентоспособност и ред други.

Паралелно с това, лектора наблегна и на важността на правилното управление на промяната, което трябва да бъде неизменна част от всеки проект и е предпоставка за успешното и пълноценно използване на пълните възможности на внедрената ERP система в рамките на цялата организация.

 

Ако искате да научите повече за системите за управление на бизнеса и ползата, които те биха донесли конкретно за вашата компания, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy