Tableau 2020.4 добавя нови възможности към анализа на данни

Tableau 2020.4 ускорява анализа на данни

Като подранил Коледен подарък, новата версия на Tableau е вече на разположение на потребителите.

Tableau 2020.4 предоставя интересни нови възможности както на бизнес потребителите, които превръщат данните в идеи, възможности и действия, така и за IT потребителите, които могат да управляват работата с данни още по-успешно.

Сред най-интересните новости на решението са възможността за по-бърза и ефективна подготовка на данните за анализ, нови нива на геоанализи, както и нови възможности за създаване на прецизни прогнози.

Tableau Prep вече в браузъра

От появата си през 2018 г., Tableau Prep се превърна в любим инструмент за потребителите на Tableau, съкращаващ значително времето, необходимо за първоначална обработка и подготовка на данни от разнообразни източници за анализ. Сега, новата версия на решението улеснява допълнително този процес, като прави Tableau Prep достъпен и в браузър.

Точно така, вече няма да е нужно данните да се обработват в десктоп версията на решението преди да се качат в Tableau Online или Server, от където да бъдат ползвани за същинските анализи. Всичко ще се случва на едно място още по-бързо и интуитивно.

Нововъведението е добра новина и за IT екипите, които администрират работата с информацията и аналитичните решения. Занапред те ще могат да управляват всичко свързано с инсталирането, лицензирането и обновяването на версиите на Tableau Prep централизирано от едно място. Край на работата с множество различни версии в една организация и нуждата от обновяване на решението индивидуално за всеки потребител. Ясно е, че това ще спести много време и усилия за администраторите, но същевременно ще им осигури по-голяма прозрачност и нови възможности при цялостното управление и верифициране на източниците на данни в компанията.

Нови възможности за работа с георгафски данни

След като в началото на годината представиха възможността за анализи в дистанция от даден обект, сега разработчиците на Tableau добавят ново ниво на детайлност към анализа на географски данни. С Tableau 2020.4 вече ще могат да се създават неограничен брой слоеве с географски данни от един и същи източник, наслагващи се в една визуализация. Това вече не само е възможно, но е и въпрос просто на „drag-and-drop“. Дефинирате картата, с която ще работите и просто изтегляте географските данни, които ви интересуват върху иконата за слоеве в лявата част на работното поле. С няколко клика разполагате с визуализация на множество различни типове георгафски данни върху една карта.

Сред другите новости при географските анализи са:

  • директна връзка към таблици с гео данни в Redshift и визуализирането им в Tableau
  • поддържане на публикувани в Tableau Server карти в офлайн режим, за да са достъпни за всички потребители
  • работа с геоданни в Tableau Prep и ред други.

Още по-мощни прогнози

Статистическото моделиране за целите на прогнозирането е тема, върху която Tableau работят усилено тази година. Новата версия на решението допълнително задълбочава възможностите, които то дава в тази посока. Добавени са още два статистически модела, които потребителите могат да използват при изграждането на прецизни прогнози – Regularized linear regression и Gaussian process regression. Новости има и в дефинирането на времевия обхват на прогнозата, което вече е възможно само на няколко клика с мишката.

 

И тази година, Tableau продължава да се доказва като едно от най-бързо развиващите се решения за бизнес анализ и стабилно отстоява лидерската си позиция сред системите за business intelligence (BI). С постоянно развиващите се възможности, лесния и интуитивен интерфейс и интегрирания изкуствен интелект, Tableau е мощен инструмент в ръцете на всеки бизнес, способен да превърне информацията в знание и пазарно предимство.

 

Ако искате да се запознаете по-задълбочено с Tableau и да усвоите умения за работа с него, включете се в нашите практически обучения за работа с Tableau, които се провеждат изцяло онлайн.

Научете повече за обученията ни за работа с Tableau

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy