Tableau отново е сред лидерите в Gartner Magic Quadrant for Analytics & BI

Tableau лидер в Gartner Magic Quadrant 2023

За единадесета поредна година престижната международна класация Gartner Magic Quadrant for Analytics and BI Platforms определи Tableau за лидер сред платформите за бизнес анализи.

Ежегодно класацията оценява възможностите и развитието на десетки от най-популярните аналитични платформи и влиянието им върху анализа на данни в наши дни, за да ги класира в четири ключови категории – на Лидерите, Визионерите, Нишовите играчи и Претендентите.

Платформите се оценяват по множество показатели, сред които текущи възможности, включени в предлаганите продукти и услуги, познаване нуждите на потребител