„Предприемачи в клас“ управлява дейността си в подкрепа на българското образование с помощта на Microsoft Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 CRM в Предприемачи в клас

Инициативата „Предприемачи в клас“ управлява цялата си комуникация с всички свои контрагенти с помощта на водещото CRM решение Microsoft Dynamics 365 Sales, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

„Предприемачи в клас“ е инициатива на сдружение ИНКРЕДА – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято мисия е да вдъхновява и променя нагласите на учениците в България чрез споделянето на истински предприемачески истории, които пренасят реалния живот в клас. Инициативата предлага на всички училища в страната високоефективен образователен формат, с чиято помощ могат да повишат нивото на предприемаческото обучение на своите ученици и да събудят в тях предприемаческия дух. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

За своята постоянно разрастваща се дейност „Предприемачи в клас“ се нуждаеше от софтуерно решение, с помощта на което да управлява цялостно комуникацията си както с представители на предприемаческото съсловие, така и с училищата в страната в процеса на договаряне, организиране и провеждане на физически, онлайн и видео срещи на предприемачи с българските ученици. Богатата функционалност на CRM решението Microsoft Dynamics 365 Sales и достъпните условия на Microsoft спрямо организации с нестопанска цел, направиха софтуерната система правилното решение за нуждите на „Предприемачи в клас“, а Тим ВИЖЪН България – предпочитаният технологичен партньор за реализирането на този проект.

Проектът обхвана внедряването и настройката на CRM решението Microsoft Dynamics 365 Sales и интегрирането му с други приложения от семейството на Microsoft като Power Automate, Dynamics 365 Customer Voice, Power Apps Portals и други, които да обхванат в максимална степен различните аспекти от дейността на инициативата.

В рамките на проекта беше реализиран изцяло обвързан с Microsoft Dynamics 365 Sales потребителски портал, който улеснява регистрацията на училища и предприемачи за участие в инициативата и записва получените данни директно в базата данни на системата. Порталът същевременно подпомага връзката между училищата, желаещи да проведат събития в рамките на инициативата и предприемачите, които искат да споделят своя опит и професионален път с техните ученици.

„Възможността да разполагаме с единна система, в която лесно да можем да проследим комуникацията с всеки отделен предприемач и учител/училище, и отделните детайли, свързани с провежданите от нас събития облекчи значително дейността на „Предприемачи в клас““, споделя г-жа Мира Кръстева, директор на инициативата. „Използването на CRM системата Microsoft Dynamics 365 Sales ни помогна да автоматизираме голяма част от нашата работа и съкрати времето, необходимо за организиране на събитията и проследяване на обратната връзка от тях. Сега във всеки един момент имаме точна информация на какъв етап се намират нашите инициативи, кой е ангажиран с тях и какъв е ефектът от нашите усилия. За нас беше много важно да изолираме възможността от разминаване на данни или неволни грешки.“

Софтуерното решение предоставя широк спектър от справки и отчети, които подпомагат „Предприемачи в клас“ при проследяване изпълнението на постигнати договорености и поети ангажименти, а вградените възможности за групов мейлинг позволяват да се реализират информационни кампании към избрани сегменти контрагенти и да се проследяват резултатите от тях в рамките на системата. CRM решението има готовност да посрещне и управлението на нови типове инициативи, които „Предприемачи в клас“ подготвят като следващи етапи в своята дейност в подкрепа на българското образование.

Искате да научите повече за Microsoft Dynamics 365 Sales? Ще се радваме да ви демонстрираме неговите възможности. Пишете ни и ние ще се свържем с вас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy