Нова европрограма подпомага внедряването на CRM и BI системи за нуждите на бизнеса

Финансиране на семейни предприятия по европрограма

В ход е кандидатстването по нова европроцедура, насочена към подпомагане на микро и малки семейни предприятия, както и предприятия от творческите индустрии и занаятите.

Финансирането е част от мерките по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. и е предназначена да помогне на компаниите да подобрят своите вътрешни процеси, да придобият по-висока конкурентоспособност и да засилят пазарното си присъствие.

Еврофинансиране за внедряването на системи за управление и анализ

Наред с придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи и инструменти, в рамките на процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” могат да се финансират разходи за внедряване на системи за бизнес управление, включително управление на комуникацията с клиентите (CRM) и платформи за бизнес анализи (BI).

Ползи от внедряването на CRM и BI системи за бизнеса

CRM системите са незаменим помощник за бизнеси както с B2B, така и с В2С насоченост. Те съхраняват и организират информацията за всички клиенти, партньори и контрагенти на компанията, техните запитвания, поръчки, предоставени оферти, реализирани сделки, сключени договори и други, както и цялата протичаща с тях комуникация от момента на първия контакт с тях. Тази информация дава не само база за анализи, но помага на бизнесите да гарантират високо ниво на персонализирано отношение.

  • 360-градусов поглед върху състоянието и нуждите на всеки клиент
  • Гарантирано персонално отношение на всеки етап от клиентското пътешествие
  • Синхронизиране усилията на екипите по маркетинг и продажби

BI платформите от своя страна подпомагат превръщането на бизнес информацията в стратегически актив. Те се свързват към разнообразни източници на данни и дават възможност за представянето им под формата на интерактивни графики и отчети, които се възприемат и анализират с един поглед. BI системите подобряват вземането на информирани решения, базирани на данните, подобряват ефективността на работа, гъвкавостта и бързината на реакция.

  • Подобряване и ускоряване процеса по вземане на решения
  • Увеличена ефективност на работа
  • Откриване на нови пазарни възможности, зараждащи се тенденции и причинно-следствени връзки с лекота

В рамките на новата европроцедура ще бъдат разпределени над 117 милиона лв., от които могат да се възползват предприятия от цялата страна, чийто предмет на дейност попада в сферата на творческите индустрии или занаятите, както и бизнеси, отговарящи на изискванията за „семейна компания“.

Срокът за подаване на проектните предложения е до 16 септември, а като един от водещите внедрители на бизнес софтуер в България с над 25-годишен опит в сферата, Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на кандидатстващите компании при избора и последващата имплементация на най-подходящите за тях софтуерни системи за управление.

Пълният пакет от условия за кандидатстване и изпълнение на проектите по процедурата можете да намерите на сайта на Министерство на иновациите и растежа.

 

Ако искате да научите повече за ползите от CRM и BI за вашия бизнес и да ги внедрите с европейско финансиране, не се колебайте да се свържете с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy