Качество на атмосферния въздух в София (2016-2018) – анализ с Tableau

Изследване с Tableau на качеството на въздуха в София

В сезона на мъглите си припомнихме изследването на качеството на въздуха в София, което преди точно 2 години направихме с помощта на решението за визуални анализи Tableau. Нямаше как да не се изкушим да проверим как са се изменили през това време показателите, отчитани от станциите, измерващи замърсителите във въздуха над столицата.

За основа на изследването отново ни послужиха данните от портала opendata.government.bg, които визуализирахме чрез разнообразието от инструменти, които Tableau осигурява. С тяхна помощ успяхме бързо да превърнем множеството сухи цифри в интерактивна карта, с която всеки може да взаимодейства и да открие в нея отговорите на въпросите, които го вълнуват.

Към данните за основните замърсители като фини прахови частици, бензен, азотен диоксид, серен диоксид и др. добавихме и информация за показатели като атмосферно налягане, вятър, влажност, температура и слънчева радиация. Стойностите на всички тези показатели по месеци и измервателни станции можете да видите на графиката по-долу:

 

Ако искате да научите повече за Tableau и как можете да го използвате, за да извлечете ценната информация от Вашите данни, не се колебайте да се свържете с нас.

А ако искате да придобиете знания и реални умения за работа с решението за анализ на данни, не пропускайте да се включите в нашето Tableau: практическо обучение. Научете повече

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy