Copilot асистира във всички направления на бизнеса

Dynamics 365 Copilot AI

Microsoft представи първия в света изкуствен интелект (AI), цялостно интегриран едновременно както с ERP, така и със CRM решения на компанията от семейството Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 Copilot ще помага за увеличаване производителността на труда във всички направления на бизнеса като поема изпълнението на рутинните повтарящи се задачи и ускорява работния процес. Базиран на най-новите разработки в областта на машинното самообучение и комуникацията на естествен език (natural language processing) Copilot е в състояние да предлага отговори на мейли, резюмета на срещи, проведени в Teams, описания на продукти и ред други отнемащи време задачи.

Microsoft Dynamics 365 Copilot се вписва естествено и допълва различните ERP и CRP решения на Microsoft.

Приложение в ERP системите

Като част от Microsoft Dynamics 365 Business Central новият AI помощник може да асистира в подготовката на впечатляващи продуктови описания, които в последствие да бъдат публикувани с няколко клика в онлайн магазини като Shopify, с който ERP решението предлага директна връзка. Това значително ще облекчи работата на продуктовите мениджъри, които вече няма да губят време в създаване на уникални продуктови описания за десетки и стотици артикули, а само ще трябва да изберат какви характеристики на продукта да бъдат представени, какъв да бъде стила и оформлението на текста.

Microsoft Dynamics 365 Copilot намира приложение и в управлението на веригата на доставките в рамките на Dynamics 365 Supply Chain Management. Интелигентният помощник помага за идентифициране на рискове, произтичащи от климатични условия, финансови или геополитически проблеми, които могат да засегнат конкретни доставчици и да причинят прекъсване или забавяния на определени доставки.

Приложение в CRM системите

Като част от CRM приложенията на Microsoft новият AI помощник ще съдейства за съкращаване на времето, влагано в повтарящи се административни задачи, по-бързата реакция на променящите се пазарни условия и по-добрата комуникация и обслужване на клиентите.

Стъпвайки на съдържащата се в CRM приложенията информация, Microsoft Dynamics 365 Copilot  е в състояние да генерира предложения за отговори на мейли и провеждане на срещи, както и да създава записки за проведени онлайн разговори, засегнатите в тях теми, въпроси, срокове и нужда от обратна информация. В областта на клиентското обслужване, новото приложение може значително да ускори намирането и споделянето на информация, свързана с клиентски запитвания през различни комуникационни канали като мейл и чат и по този начин да помогне за по-бързото и качествено решаване на възникнали казуси.

В областта на маркетинга AI помощникът съдейства за по-лесното и пълноценно използване на натрупаните данни за клиентите, по-доброто сегментиране и генерирането на уникално съдържание за провеждане на впечатляващи и успешни имейл кампании.

За момента възможностите на Microsoft Dynamics 365 Copilot в помощ на търговските екипи могат да бъдат тествани част от Microsoft Viva Sales, като очакваме с нетърпение официалното му представяне в рамките и на останалите софтуерни системи от семейството Microsoft Dynamics 365.

Ако искате да научите повече за ползите, които ERP и CRM решенията на Microsoft могат да донесат за вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy