Нови възможности за еврофинансиране на МСП през 2023 г.

Еврофинансиране за семейни фирми

Три процедури за еврофинансиране в подкрепа на малките и средни предприятия на обща стойност над 537 млн. лв. предстои да бъдат отворени за кандидатстване през тази година в рамките на одобрената в края на 2022 г. програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). Информацията беше оповестена в първите дни на новата година от Министерството на иновациите и растежа. Основната цел на ПКИП е постигане на устойчив растеж на българската икономика и стимулиране на индустриалната и цифрова трансформация.

Първата от процедурите, с общ бюджет от 127 млн. лв., се очаква да стартира още през месец март и ще бъде насочена към финансиране разработването на иновации в МСП. Малко по-късно – през април – ще бъде отворена за кандидатстване и втората мярка – „Внедряване на иновации в малки и средни предприятия“ с бюджет от 293 млн. лв.

Голям интерес предизвика обявената наскоро трета процедура, която е предназначена за подпомагане модернизацията на семейни фирми, както и компании в сферата на творческата индустрия и занаятите. За тази цел са предвидени 117 млн. лв., с които ще може да бъде финансирано закупуването на машини и съоръжения, оборудване и софтуерни продукти, които да подпомогнат модернизацията на производствената дейност на компаниите. За семейни предприятия се приемат компании, притежавани от повече от един член от едно семейство.

Условията за кандидатстване все още се уточняват и ще бъдат обявени в идните месеци, като ще ви държим в течение за изискванията, възможностите и сроковете, в които можете да подадете своите проектни предложения.

Общо десет процедури за финансиране се очаква да стартират в рамките на годината по информация от МИР като очакваните срокове за стартирането им са:

План за възстановяване и устойчивостПроцедураБюджетОчакван старт
1.Високи постижения118,56 млн. лв.Януари 2023 г.
2.ВЕИ200 млн. лв.Януари  – февруари 2023 г.
3.Кръгова икономика180 млн.Март 2023 г.
4.Индустриални зони212,5 млн. лв.До края на февруари 2023 г.
Програма Конкурентоспособност
1.Разработване на иновации в МСП127 млн. леваМарт 2023 г.
2.Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите117,5 млн. лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
3.Внедряване на иновации в МСП293,37 млн. лв.Април 2023 г.
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 
1.Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове140 млн. лв.февруари-март   2023 г.
2.Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)336 000 465 лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
3.Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса48 989 432 лв.Второ шестмесечие на 2023 г.

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy