6 тенденции, които ще променят системите за управление на бизнеса през 2019

6 тенденции, които ще променят системите за управление на бизнеса

С всяка изминала година шеметното развитие на технологиите добавя нови и нови решения в помощ на по-ефективното управление на бизнеса. И докато изкуственият интелект, интернет на нещата и машинното самообучение вече са дълбоко интегрирани със системите за управление, то бизнеса постоянно открива нови приложения на тези и други технологиите с цел да отговори на прогресивно увеличаващия се обем информация и растящите клиентски очаквания.

Възможността за комуникация на естествен език със софтуерните системи, вградените бизнес анализи и технологиите за добавена реалност са някои от най-интересните тенденции, нарастващото влияние на които ще усетим в сектора на системите за бизнес управление през 2019 година.

Комуникация на естествен език между потребители и системите за бизнес управление

Комуникацията на естествен език (Natural Language Processing) между хората и софтуерните системи не е новост. От гласовото търсене в Google през чат-ботовете и гласовите асистенти, хората вече не намират за странно да си „говорят“ с машините, но тази тенденция продължава да намира все нови и нови приложения. През 2019 г. Natural Language Processing (NLP) ще намери ново приложение в средите на бизнес анализите, променяйки начина, по който хората взаимодействат с данните.

Очаква се естествената комуникация да даде достъп на много по-широк кръг потребители до предимствата на визуалните анализи без при това да е нужно те да имат задълбочени познания за работа със самите решения. NLP в сферата на анализите ще видим в действие още в началото на годината с излизането на новата версия на водещото решение за бизнес анализи Tableau.

Анализи, вградени в платформите за бизнес управление

Друга тенденция, на която ще се подчинява развитието на системите за анализ на данни, е стремежът скъсяването на разстоянието от потребителите до данните чрез поставяне на анализите там, където са необходими. Така нареченото вграждане на анализи (Embedded Analytics) позволява данните да се интерпретират още в момента и на мястото на възникването им и съкращава времето за вземане на обосновани решения и предприемане на действия, базирани на точна и достоверна информация.

Tableau dashboard embedded in SharePoint

Изкуственият интелект ще прави прогнози и ще подпомага вземането на решения

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence) оказва влияние върху системите за бизнес управление вече от няколко години и 2019 г. няма да е изключение.

AI технологиите ще играят все по-важна роля във всички направления на ERP, CRM и BI системите, като големите разработчици на подобен род софтуер активно работят в тази насока. В края на миналата година Microsoft представи на потребителите в САЩ AI решения, които асистират в направления като продажби, клиентско обслужване и маркетинг.

Друго направление, в което се очаква да виждаме все по-засилващото се присъствие на изкуствения интелект е формулирането на прогнози, предсказване на необходимост и предприемане на действия по задоволяването им без нужда от човешка намеса.

Автоматизация на рутинни процеси

Автоматизацията е сред основните предимства на системите за управление на бизнеса. Стъпвайки на все по-широкото приложение на изкуствения интелект и машинното самообучение, т.нар. роботизирана автоматизация на процесите (Robotic Process Automation – RPA) постепенно обхваща нарастващ брой рутинни процеси и дейности както в ERP системите, така и в решенията за управление взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Ботове все по-масово ще намират приложение в автоматизирането на ръчни процеси като отваряне и сортиране на мейли, прочитане на бази данни, попълване на бланки, извършване на калкулации, обработка на фактури, отчети, следене на клиентско поведение, идентифициране на възможности за продажби и др. По този начин ще намалеят възможностите за допускане на грешки, като същевременно хората ще разполагат с повече ценно време, което да използват за по-творчески дейности, непосилни за машините.

Добавена реалност за бизнеса

Бизнесът бързо се ориентира какви ползи може да извлече от всяка нова технология, която се появява на пазара. По този начин и добавената реалност (Augmented reality) вече намери своето място в решенията за бизнес мениджмънт и анализи и ще продължи да се развива с бързи темпове.

Като част от CRM системите, устройствата за добавена реалност вече се използват в сервизните услуги, позволявайки на сервизните специалисти достъп до богата библиотека от информация и експертни знания в реално време, което повишава възможностите им да се справят бързо с комплексни задачи. Очакванията са, че през 2019 ще видим и други приложения на технологията, с които тя ще обогати възможностите на софтуерните решения за управление.

Добавената реалност дава нови възможности на системите за управление на бизнеса

Цялостни интегрирани решения в “облака”

“Облачните” технологии са настоящето и бъдещето на системите за бизнес управление. Това е видно не само от продължаващата с все по-бързи темпове миграцията към cloud – архитектури, а и от цялостната преориентация на разработчиците, които отдават все по-висок приоритет на своите „облачни“ решения.

Гъвкавостта на “облачната” среда подпомага превръщането на отделните системи за управление в цялостни интегрирани решения, обхващащи все повече и повече бизнес процеси, включително и такива, насочени към човешки ресурси, маркетинг и маркетингова автоматизация, офис продуктивност и др.

 

Време ли е за дигитална трансформация на Вашия бизнес? Експертите на Тим ВИЖЪН България са готови да ви помогнат да направите най-доброто решение за управлението на Вашата компания. Свържете се с нас още сега.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy