Natural Language Processing (NLP) е на път да промени бизнес анализите

Изкуственият интелект ще промени бизнес анализите на данни

Гласовите команди вече не са новост в реалността, в която живеем. Според последни данни над 40 % от възрастните потребителите извършват гласово търсене поне веднъж дневно, гласовите асистенти са част от ежедневието, чатботовете дори не са новина …. с две думи – хората вече не намират за странно да общуват с машини.

Какво е Natural Language Processing?

Така наречената обработка на естествен (човешки) език (Natural Language Processing – NLP) намира все повече и повече приложения в нарастващ брой сектори. Под този термин се крие колаборацията между компютърни науки и лингвистика, която прави възможно софтуерните системи да разбират зададени от хората въпроси (гласово или писмено) и да формулират смислени отговори.

Бъдещето в бизнес анализите принадлежи на комуникацията на естествен език

Експертите от Tableau – водещо решение за анализи – поставят Natural Language Processing (NLP) на едно от челните места в прогнозите си за технологиите, които ще оказват най-силно влияние на този сектор през 2019 г. Според тях, тази технология ще позволи на много по-широк кръг потребители да се възползват ежедневно от предимствата на анализа на данни, тъй като ще имат възможност да извличат полезна информация без да се налага да познават в детайли самите софтуерни решения.

Бъдещето принадлежи на естествената комуникация между човек и софтуер. Какво означава това? Много скоро, ако искаме да получим информация, ще е достатъчно да направим най-естественото за човека нещо – просто да попитаме.

Системи за бизнес анализ стават все по-интелигентни

NLP технологията е базирана на постиженията в областта на изкуствения интелект и машинното самообучение, които дават на софтуерните системи възможност да се развиват и усъвършенстват с времето. В процеса на работа системите за бизнес анализи се самообучават на база типовете анализирани данни, техните източници, типовете задавани въпроси и много други показатели. Подобно на естествения разговор между хората, софтуерите за бизнес анализ дори могат да дават отговори на последващи въпроси, насочени към данните или дори на въпроси, насочени към визуализацията, генерирана в резултат на първоначалния въпрос.

Например можем да зададем въпрос „Къде са били земетресенията над 4та степен в България през последните 10 години?“ и като последващ въпроса „Ами тези в Румъния?“. Системата ще даде коректен отговор, независимо, че във втория въпрос не се споменават изрично исканите данни (земетресения от конкретен тип), нито желания период.

NLP ще превърне бизнес анализите в част от корпоративната култура

При бизнес анализите, навлизането на обработката на естествен език представлява радикална промяна в начина, по който хората използват данните. Когато можете да взаимодействате с една визуализация по същия начин, по който бихте общували с друг човек, това разкрива множество нови възможности за анализ, които традиционно до момента не са по силите на всеки и попадат в компетенциите на изследователи на данни или напреднали анализатори. Навлизането на NLP в бизнес анализите се очаква да помогне за преодоляване на бариерите пред превръщането им в неразделна част от корпоративната работна култура.

Първата за тази година версия на Tableau ще бъде и първата версия на решението, която ще приложи на практика технологията за обработка на естествен език. Tableau 2019.1 ще направи своя дебют съвсем скоро, а како още са включили в него магьосниците от Tableau Inc. предстои да разберем.


Не пропускайте да усвоите практически знания и умения в областта на визуалните анализи и да станете експерт в Tableau – лидер в областта на business intelligence системите.

Включете се в нашето Tableau: практическо обучение.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy