Тим ВИЖЪН България представи Tableau пред държавната администрация

Тим ВИЖЪН България представи Tableau пред държавната администрация

На 24 и 25 октомври нашата колега д-р Валентина Протопопова, Консултант BI в Тим ВИЖЪН България, презентира софтуера за анализи Tableau в рамките на обучение по отворени данни, организирано от Института за публична администрация за представители от различни структури на държавната администрация.

Специално за целите на презентацията д-р Протопопова визуализира чрез Tableau пазара на труда в България, стъпвайки на данни, публикувани в Портала за отворени данни на Република България. За основа на анализа послужиха данни за обявените свободни позиции в Бюрата по труда в цялата страна, вида на предлаганите трудови договори, вида заетост и много други.

Успешно бяха демонстрирани възможностите на Tableau да се свързва с различни източници на информация и да превръща цифрите в графични изображения, помагащи на потребителите да анализират много по-бързо данните, с които работят и да намерят отговори на вълнуващите ги въпросите. Интерес предизвика възможността за активно взаимодействие с данните, която позволява на потребителите да разгледат информацията от различни гледни точки, да разкрият причинно-следствени връзки и зависимости, както и да направят бъдещи прогнози.

Присъстващите бяха впечатлени от лекотата, с която се използва софтуера и възможността всеки потребител да създаде собствени интерактивни графики единствено чрез функция „drag-and-drop“ без нужда да притежава умения в програмирането.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако искате да научите повече за Tableau и да видите визуализация на собствените си данни.

 

Вижте състоянието на трудовия пазар в България по данни на Агенцията по заетостта, представени чрез Tableau:

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy