Президентската надпревара в медиите – изследване с Tableau

Изследване с Tableau на презивентската надпревара в медиите

Кандидат-президентската надпревара навлезе в решителния си етап и медийното пространство е плътно заето от предизборните клипове и изяви на състезаващите се двойки. Заинтригувани от това изобилие, решихме да използваме възможностите на софтуера за анализи Tableau, за да проучим има ли открояващи се тенденции в предпочитанията на кандидатите към различните медии.

Като основа за изследването послужиха данните от мониторинг на Института за развитие на публичната среда, публикувани в http://openparliament.net. Избрахме най-подходящите за случая визуализации от големия избор, който ни дава Tableau и буквално за минути създадохме графики, от които незабавно се откроиха някои любопитни тенденции. Например тази, че щабовете и на двете водещи дами, кандидати за президентския пост – Цецка Цачева и Татяна Дончева, напълно са пренебрегнали двете най-гледани частни медийни групи в България в своя медиен микс.

Коя кандидат-президентска двойка е инвестирала най-много средства в медийни изяви и коя е двойката, появила се в най-голям брой медии? Кои медии попадат в топ 5 на най-предпочитаните канали за изява на кандидатите? Има ли двойки без каквото и да е платено отразяване в медиите?

BI решението Tableau дава възможност с един поглед да намерим отговори на тези и много други въпроси, да забележим тенденции и причинно-следствени връзки и да направим изводи, основани на цялостните данни.

Предлагаме ви да разгледате нашите интерактивни Tableau-графики и сами да намерите отговори на въпросите, които ви вълнуват.

Избори 2016 – Изразходвани средства в кандидат-президентската надпревара и класиране на първи тур на изборите

(Източници на данни: http://openparliament.net; https://www.cik.bg/)

Избори 2016 – Дарения и медийни договори в рамките на предизборната кампания

(Източник на данни: http://openparliament.net)

 

BI решението Tableau е много лесен и удобен за използване инструмент, с който могат да се визуализират и изследват данни по всякакви теми. Вижте и някои от другите анализи, които направихме с помощта на Tableau:

Какво е качеството на въздуха в София – изследване с Tableau (вижте повече)

Състояние на трудовия пазар в България по данни на Агенцията по заетостта (вижте повече)

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy