Тим ВИЖЪН България със специално предложение за дигитализация на бизнеса

Купете лицензи за Dynamics 365 Business Central с 20% отстъпка

Непредвидените обстоятелства, пред които пандемията от Covid-19 изправи българските компании, за пореден път подчертаха ключовата роля, която дигитализацията на бизнеса има за постигането на неговата устойчивост и гъвкавост. Динамичната пазарната среда в и след пандемията накара компании от всички сектори на икономиката да осъзнаят, че всеки ден, в който не използват възможностите на съвременните цифрови технологии, им коства пропуснати ползи и застрашава пазарните им позиции.

Използването на интегрирана система за управление на бизнеса (ERP) е първата и вероятно най-съществена стъпка към дигитализация, която компаниите трябва да предприемат, за да изградят цялостна високо ефективна работна среда и да отговорят на предизвикателствата на пазара.

За да подпомогне българския бизнес да осъществи по-лесно този преход и да предостави възможност на по-широк кръг компании да се възползват от предимствата, които носи едно ERP решение от световна величина, Тим ВИЖЪН България стартира специална промоционална кампания, в рамките на която можете да закупите лицензи за работа с водещото ERP решение Microsoft Dynamics 365 Business Central с 20% отстъпка от цената и да получите като бонус разработената от нас българска локализация на системата. Промоционалното предложение е валидно до 25.09.2020 г.

Знаем, че придобиването на лицензите за работа с водещо ERP решение като Dynamics 365 Business Central представлява сериозен разход за всяка компания. Ето защо даваме възможност на бизнеса да оптимизира значително тази инвестиция, като в допълнение предоставяме напълно безплатно и разработената от нас българска локализация на системата. Локализацията се базира на дългогодишния ни опит и не само осигурява преведен на български език и верифициран интерфейс, но и привежда ERP решението в съответствие с всички изисквания на българското законодателство и добрите счетоводни практики в страната.

Промоционалното предложение вече не е актуално, но ще се радваме да обсъдим нуждите на вашия бизнес и да предложим най-добрите си условия за внедряване на система за управление на компанията ви.

Свържете се с нас за повече информация

Намалявате бюджета си за ERP система с над 35% без да се обвързвате с незабавно внедряване

Внедряването на ERP система е сложен проект към който не бива да се пристъпва прибързано. Ето защо нашето промоционално предложение не е обвързано с незабавен ангажимент за внедряване. Можете да се възползвате от него, за да оптимизирате цената на лицензите и да пристъпите към самото внедряване на по-късен етап, когато имате готовност да му посветите нужното време и ресурси.

Придобивате една от най-популярните в световен мащаб системи за управление на бизнеса

Dynamics 365 Business Central е едно от най-популярните в света ERP решения за управление на бизнеса. С негова помощ можете да оптимизирате и автоматизирате всички ключови за бизнеса процеси, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи, работа с повишена ефективност и цялостно подобряване на функционирането. Благодарение на гъвкавата си структура, Business Central може лесно да се модифицира, така че да отговори на особеностите и изискванията на вашия тип бизнес.

Богатата функционалност на Business Central включва всичко необходимо за успешното функциониране на вашата компания:

  • Счетоводство и финанси
  • Анализи и прогнози
  • Управление на производството
  • Управление на проекти
  • Склад
  • Транспорт и логистика
  • Управление на продажби и верига на доставките и ред други

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy