Тим ВИЖЪН България с нов управител, нова визия и решение за логистичния сектор

Тим ВИЖЪН България с нов управител и нова визия

В първите дни на 2014 година, водещата компания в областта на софтуерните решения за управление на бизнеса – Тим ВИЖЪН България, обяви назначението на нов управител и обновена корпоративна визия и уебсайт. В допълнение тя разширява и портфолиото си с международно решение за логистичния сектор.

Новият управител е Параскев Бенчев – програмист с над 13 години опит в проектиране и внедряване на системи за управление на бизнеса. В Тим ВИЖЪН България е известен като специалист по разрешаване на изключително сложни проблеми и дизайнер на прости и елегантни решения. Той е и един от първите служители на компанията.

Основните ми приоритети са запазване и повишаване на качеството на услугите и разширяване на възможностите на клиента за избор на подходящ продукт, т.е. разширяване на портфолиото, което вече се случва с решението за логистични компании, което въвеждаме на пазара. Това, разбира се, изисква развитие на компанията, развитие и разширяване на екипа и ще доведе до по-голяма ефективност и добавени ползи за нашите клиенти. Стремежът ми е Тим ВИЖЪН България да стане още по-надеждна за своите клиенти и да предлагаме повече услуги. В дългосрочен план ще се стремим към увеличаването на дяла на бизнес консултиране и предоставяне на ноу-хау за максимизиране на стойността на решенията, които предлагаме” – разказа г-н Бенчев за посоката на развитие на компанията.

Като фокусна индустрия за разширяване на портфолиото с вертикално решение е избран логистичния сектор.  Изборът е продиктуван от липсата на иновативни решения, които да помагат на логистичните компании да бъдат все по-гъвкави, да предлагат комбинирани услуги и да могат навреме и точно да дефинират себестойността на услугите си, а в същото време да отговарят на разнообразните нормативни и законови изисквания за транспортната дейност на различните държави. Като силно регулирана област навсякъде по света, логистиката е сектор, в който е необходимо компаниите да имат адекватен инструмент за изчисляване на тарифи, да бъдат гъвкави, да могат лесно да комбинират различни методи за транспорт и тяхната цена.

Решението, избрано от компанията, се нарича LogiQstar и е базирано на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, която също стъпва у нас преди 15 години благодарение на Тим ВИЖЪН България. LogiQstar има богата функционалност, разработена за покриване на нуждите на доставчиците на логистични услуги, които са специализирани в обработката на товари и мултимодална спедиция. В решението се поддържа управление и комбиниране на железопътен, морски, въздушен и автотранспорт, както и превоз на контейнери с всички специфики и прилежащи процеси.

За да отрази всички промени в своята визия и посока на развитие, от началото на тази година Тим ВИЖЪН България е с изцяло променена копоративна идентичност и нов уебсайт. В сайта, освен информация за компанията и нейното портфолио, са представени полезни и разнообразни ресурси, свързани с утвърдени бизнес практики и решения. Екипът си поставя за цел да представя реални бизнес казуси и техните решения, измеримите ползи от внедряването на цялостни решения за управление на бизнеса и новините от индустрията, така че сайтът да се превърне в незаменим източник на информация за всеки мениджър.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy