Суммит Агро България оптимизира бизнеса си с ERP система от Тим ВИЖЪН България

ERP система в Суммит Агро България

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България е официален международен представител на над 40 водещи производители на продукти за растителна защита, биопродукти, торове, биостимуланти, семена и други за нуждите на аграрния сектор. Компанията е част от японската корпорация SUMITOMO CORPORATION.

За своята дейност в България, Суммит Агро се нуждаеше от доказано във времето решение за управление на бизнеса, което да подпомогне функционирането на компанията и да е в състояние да поеме постоянно нарастващия обем бизнес операции. След проучване на предлаганите софутери, Суммит Агро предпочете облачната гъвкавост на ERP решението Microsoft Dynamics 365 Business Central и избра Тим ВИЖЪН България за свой партньор при неговото внедряване.

Dynamics 365 Business Central е сред водещите системи за бизнес управление в световен мащаб и принадлежи към цяла плеяда от бизнес софтуери, които Microsoft активно развива в рамките на семейството Dynamics 365. Интуитивният интерфейс на системата, нейната приспособимост и възможността ѝ да расте паралелно с бизнеса я прави предпочитано ERP решение за компании от различни сфери на дейност.

С помощта на новата ERP система Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България успява да обхване в единно решение ключовите си бизнес процеси в направления като управление на счетоводство и финанси; покупки; ценообразуване и офериране, продажби и доставки; управление на складови наличности; асемблиране на артикули и ред други.

„Системата ни осигурява цялостен поглед върху бизнеса и ни осигурява надеждна управленска информация. Това ни позволява по-голяма гъвкавост, както и още по-бърза и адекватна реакция спрямо промените на пазара“ – коментира Емилия Пенкова от Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България.

ERP решението повишава ефективността на работа на всички нива в компанията като подпомага автоматизацията на рутинни повтарящи се задачи, ускорява процесите и снижава вероятността за грешки. Използването на Business Central подобрява планирането и оптимизира изпълнението на потребителските заявки, като по този начин подпомага повишаването на клиентската удовлетвореност.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy