Какво трябва да знаем за лицензирането на Tableau

Tableau е аналитична платформа от ново поколение, която подпомага работата с данни на всички равнища в организацията. Лесният за навигация и иновативен интерфейс позволява с няколко клика да превърнете суровата информация в интерактивни анализи и отчети и драстично съкращава времето от поставянето на въпрос до намирането на неговия отговор в данните.

Tableau разполага с мощни инструменти, които подпомагат различните етапи от работата с данни – от подготовката им за анализ, през свързването и визуалното им представяне, до споделянето им в и извън компанията.

Варианти за внедряване на Tableau

Tableau предлага различни варианти за инсталиране, които гъвкаво отговарят на нуждите на съвременния бизнес:

  • Tableau Cloud – аналитичната платформа е разположена изцяло в облачното пространство на Tableau и се използва като облачна услуга
  • Tableau Server – аналитичната платформа е разположена на собствен сървър на компанията-клиент. Този вариант е подходящ за организации, които разполагат със собствен IT екип и предпочитат да използват Tableau в рамките на собствената си IT инфраструктура.

Видове потребителски лицензи за работа с Tableau

Лицензите за работа с Tableau се наемат под формата на годишен абонамент (subscription), сумата на който зависи от броя потребители, използващи решението, а също така от техните нужди по отношение на работата с данни. За да използва възможностите на Tableau всеки потребител трябва да разполага с индивидуален лиценз. В рамките на заявения брой лицензи администратор в организацията може да създава, премахва или променя конкретни наименувани потребители.

За да отговори на различните потребности по отношение на работата с данните, Tableau предлага три типа потребителски лицензи:

Tableau Creator

Tableau Creator е основният тип потребителски лиценз за използване на Tableau, който дава пълни права за активна работа с данните по отношение на тяхната предварителна обработка, визуално представяне и споделяне. Лицензът Tableau Creator включва възможност за работа със следните продукти в семейството на Tableau:

  • Tableau Desktop – предназначен за непосредствено изграждане на визуални анализи, отчети и прогнози
  • Tableau Prep Builder – предназначен за експедитивно привеждане на данните във вид, подходящ за анализи
  • Tableau Server / Tableau Cloud (Creator лиценз) – мощни инструменти, осигуряващи достъпна и сигурна среда за сътрудничество, съвместна работа и споделяне на данни, справки и интерактивни табла

Tableau Creator е подходящ за потребители, които активно ще работят с данни от различни източници и ще създават визуализации, отчети и анализи за ползване в и извън организацията.

Важно е да се отбележи, че за стартиране на работа с Tableau е нужен минимум един потребителски лиценз от тип Tableau Creator.

Tableau Explorer

Подходящ за хора, които имат нужда активно да използват създадени визуализации и анализи, да ги модифицират според своите нужди, както и да създават свои собствени визуални анализи с проверени и одобрени данни.

Tableau Explorer осигурява достъп до Tableau Server/Cloud с възможности за преглед и редактиране на визуализации и анализи, публикувани там от потребител с Creator лиценз, а също така и за създаване и споделяне на нови графики, анализи и отчети с публикуваните на Tableau Server/Cloud източници на данни. Explorer потребителите могат при нужда да изтеглят пълния набор от данни, стоящ зад визуализациите, да изследват информацията чрез Ask Data, да създават базирани на данните известия и много други.

Tableau Viewer

Подходящ за потребители на данни, които имат нужда от достъп до създадени за техните нужди интерактивни визуални анализи, отчети и справки, от които те да черпят информация за ежедневната си работа или при вземане на стратегически и оперативни решения.

Tableau Viewer осигурява достъп до Tableau Server/Cloud, където потребителите могат да преглеждат и взаимодействат с публикувани визуализации и анализи в сигурна и удобна за работа среда. Те също така могат да изтеглят визуализациите под формата на изображения, които могат да използват в отчети и презентации, да се абонират за интересуващи ги визуализации, за да са винаги в течение на новостите, както и да виждат известия по отношение на качеството на данните. Viewer потребителите могат да изследват данните и да откриват отговори на вълнуващите ги въпроси с помощта на Ask Data.

Искате да знаете повече за BI системите и как Tableau ще промени начина, по който използвате данните в своя бизнес? Ще се радваме да поговорим.