Как се купува ERP система за управление на бизнеса?

Как се купува ERP система

С какво е полезна ERP системата?

 Организациите, които купуват ERP системи, най-често се стремят към постигането на няколко основни цели:

 • промяна в бизнеса за увеличаване ефективността на работата, на комуникациите и други
 • повишаване на видимостта на дейностите и прозрачността на финансите
 • подобряване на координацията и обмена на информация между различните отдели на организацията

Освен тези общи цели, всеки клиент трябва да има и свои специфични цели. Те обикновено се отнасят до конкретните проблеми в областта на организацията.

Какво представлява процесът на купуване на система?

ERP системите са корпоративни, което означава, че внедряването им включва координиране между множество служители и отдели в организацията. Купуването и внедряването на ERP изисква от представителите на различните отдели да работят заедно, за да се гарантира, че всеки отдел на компанията ще извлече ползи от софтуера. Тази координация се извършва както на техническо ниво, за да се получат цялостни и централизирани данни, така и на процесно ниво, за да се гарантира, че отделите ще работят ефективно.

Тези изисквания означават, че закупуването и внедряването на ERP система може да бъде сравнително сложно начинание, включващо партньорството между клиент, доставчик и интегратор.

Разгърнат, процесът обикновено включва няколко етапа:

 • избор на софтуер, който е подходящ за специфичните бизнес нужди, индустрия и големина на предприятието
 • избор на системен интегратор, който да извърши внедряването
 • внедряване, което включва и промени на бизнес процесите за оптимизиране на дейностите на компанията
 • пускане в експлоатация
 • подобряване и модернизиране с течение на времето

Успехът на внедряването на ERP системата зависи от всички тези стъпки.

Кое е най-доброто ERP решение за Вас?

В крайна сметка, най-доброто решение за Вас ще това, което:

 • прави значителни подобрения в бизнес процесите
 • отговаря на основните и оперативните изисквания на компанията
 • решава най-належащите предизвикателства пред бизнеса Ви
 • вписва се добре в техническата среда на фирмата
 • осигурява специфична за индустрията функционалност, необходима за постигане на високи бизнес резултати

Как да подходим към избора си?

Имайте предвид, че целта не е задължително да се намери софтуер, който в най-голяма степен съответства на начина, по който работите в момента. Най-вероятно системата ще се справи с вашите нужди по различен (и по-добър) от сегашния начин. Затова по-важно е да се съсредоточите върху бъдещите крайни резултати, които се опитвате да постигнете, отколкото върху начина, по който работите в момента.

В допълнение, имайте предвид, че реалистичните очаквания са ключови. Бъдете напълно наясно какво софтуерът може и не може да направи. А ако искате да обсъдим в повече подробности нуждите на вашия бизнес и какви ползи можете да извлечете от внедряване на система за управлението му, ще се радваме да се свържете с нас.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy