Как да изберете правилното решение за управление на бизнеса?

Как да изберете правилното ERP решение за управление на бизнеса

Ако вече сте минавали по пътя на избор на решение за управление на бизнеса, то знаете с какво сте се сблъскали; какви са били подводните камъни; кое е било важно и кое – не чак толкова. Но ако за първи път ви предстои избор на ERP или CRM система, искаме да ви дадем някои препоръки, за да реализирате успешен проект още при първото внедряване като същевременно избегнете излишни разходи. Да, възможно е!

Защо се провалят повечето IT проекти?

Повечето IT проекти не са успешни. Според проучване на Standish Group едва 35% от проектите по внедряване на бизнес софтуер, като например ERP и CRM системи, приключват успешно. От останалите, 46% преминават тежко, а 19% се прекратяват изцяло.

Основните проблеми при внедряване са:

  • превишаване на бюджета (увеличение до 214%)
  • удължаване на времето (с до 202% от предвиденото)
  • получената функционалност не покрива първоначалните изисквания (процентът може да падне до 61%)

Ако пресметнем, излиза, че рискувате да платите двойно повече пари, а да получите половин функционалност.

Какви са другите предизвикателства при внедряването на софтуер?

  • Слабо планиране
  • Неясни цели или промяна по време на внедряване
  • Нереалистична оценка на необходимото време и ресурси
  • Липса на подкрепа от ръководството
  • Недостатъчно участие на потребителите
  • Липса на комуникация
  • Недостатъчни умения

Какви са основните критерии при избор на бизнес софтуер?

Проучване на Deloitte показва, че десетте основни критерия при избор на софтуер се променят драстично, когато компанията прави този избор за втори или трети път.

Първи изборВтори изборКритерии при избор на система
15Цена
29Лесно внедряване
38Лекота при работа
43Посрещане на нуждите на бизнеса
57Функционалност
610Съвместимост с хардуера
74Възможност за надграждане
81Поддръжка
96Документация
102Успехи на доставчика

Например критерият цена, който почти винаги е водещ при първия избор, става чак пети по значение, когато се избира система за втори път. Затова пък предлаганата поддръжка и успехите на внедрителя, които иначе са били чак на осмо и десето място, сега вече са на първите две позиции.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy