ERP системи с европейско съфинансиране

Европейско финансиране за ERP и CRM системи

Микро, малки и средни компании могат да направят следваща стъпка към дигитализация с помощта на европейско съфинансиране по линия на националния План за възстановяване и устойчивост.

От 22 юли до 16,30 ч. на 21 септември 2022 г. компаниите ще могат да подават проектни предложения за финансиране в рамките на процедура „Технологична модернизация“. Целта на тази процедура е да насърчи придобиването и внедряването на машини, съоръжения и софтуерни технологии (включително ERP и CRM системи), които да стимулират дигиталния преход, да оптимизират производствените процеси, да подпомогнат намаляването на производствените разходи и да създадат предпоставки за растеж и диверсификация на предприятията.

За финансиране могат да кандидатстват микро, малки и средни компании, които са регистрирани преди 31.12.2019 г. и развиват дейността си в някой от приоритетните на национално и регионално ниво сектори, като например:

  • Производство на лекарства; химични продукти; машини и съоръжения; автомобили и ремаркета; други превозни средства и др.
  • Производство на компютърна и телекомуникационна техника; информационни услуги; дейности в областта на информационните технологии; далекосъобщения и др.
  • Рециклиране; събиране и обезвреждане на отпадъци и др.
  • Производство на филми и телевизионни предавания; радио и телевизионна дейност; научноизследователска дейност и др.
  • Производство на храни и напитки; текстил и облекло; дървен материал и изделия от него; продукти от каучук и пластмаса; метали; метални изделия и ред други.

В условията за кандидатстване има специално изискване към досегашното развитие и приходи на кандидатстващата компания през предходните 3 приключили финансови години, като по този начин се цели да се отсеят действиително работещите бизнеси. За да могат да кандидатстват, компаниите трябва да са реализирали приходи от продажби сумарно през трите години и специално за 2021 г. както следва:

Категория  предприятиеНетни приходи от продажби сумарно за 2019, 2020 и 2021 г.Нетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие≥ 210 000 лева≥ 52 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева≥ 187 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева≥ 750 000 лева

 

В зависимост от избрания режим на помощта, мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на компанията, предприятията ще могат да разчитат на до 50 % безвъзмездно финансиране. Минималната сума, за която могат да кандидатстват е 35 000 лв., а максималната варира според големината на компанията и средногодишните ѝ приходи от продажби за последните 3 години:

  • микро предприятия – макс. 180 000 лв. (но без да превишават 100% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)
  • малки предприятия – макс. 350 000 лв. (но без да превишават 60% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)
  • средни предприятия – макс. 700 000 лв. (но без да превишават 25% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)

 

Внедряването на ERP и CRM системи за управление на бизнеса е една допустимите дейности, които могат да бъдат финансирани в рамките на процедурата. Професионално внедрено, едно такова софтуерно решение е в състояние цялостно да подобри функционирането на всеки бизнес, като повиши неговата ефективност на работа и допринесе за постигане на още по-висока конкурентна позиция.

Като един от водещите внедрители на дигитални решения за управление, Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства при избора на подходяща ЕRP или CRM система, подготовката на проектното предложение и внедряването на софтуера в съответствие с нуждите на бизнеса.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим възможните варианти за внедряване на системи за управление на вашия бизнес

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy