Дигиталните технологии помагат на търговските компании да отговорят на високите очаквания на „Клиент 2.0“

Как да отговорим на очакванията на Клиент 2,0

Търговията е браншът, в който в най-голяма степен се усещат динамичните промени на потребителските нагласи в последните години. Ако в други сектори „Потребител 2.0“ е просто термин, за компаниите, търгуващи с крайни клиенти, това е реалност, с която се сблъскват всеки ден. Съвременните клиенти са активни и взискателни. Благодарение на свободния и бърз достъп до информация и многобройните алтернативни търговски канали, конкурентната надпревара вече не е чисто ценова и се пренася на ново равнище.

За да бъде спечелена и задържана крехката потребителска лоялност, фирмите трябва да предложат обслужване, което не само задоволява нуждите на клиентите бързо и точно, но и оставя у тях усещането, че получават специално внимание и индивидуално отношение. Същевременно компаниите трябва да подобрят своите вътрешни процеси така, че да постигнат висока ефективност при минимални разходи.

Технологичните решения правят бизнеса по ефективен

Съвременният софтуер за бизнес управление и анализ дава възможност на фирмите в сектора на търговията на дребно да реагират на постоянно развиващите се клиентски изисквания и да отговорят на търсеното от потребителите ниво на обслужване.

Осигуряването на запомнящо се клиентско преживяване е функция от доброто познаване на предпочитания и потребности. Тук на помощ на търговците идват системите за цялостно управление взаимоотношенията с клиенти (CRM).

CRM помага на търговците да предложат точните продукти на точните клиенти чрез правилните търговски канали

Всеки търговски контакт неминуемо генерира информация, която носи огромен потенциал за прецизното профилиране на потребителите: от това какво и как купуват, колко често, през кои канали, как предпочитат да заплащат, до персонална информация като възрастова група, социален статус, интереси и доходи. Съвременните CRM системи, като Microsoft Dynamics 365, представляват комплексни решения за акумулиране и ефективно използване на тази информация.

В своята същност CRM системите са създадени да помагат на компаниите в три ключови направления:

  • да научат повече за своите реални и потенциални клиенти;
  • да оптимизират и автоматизират ключови бизнес процеси, с което да постигнат по-високо ниво на ефективност на работа;
  • на база задълбочен анализ на натрупаната информация, да предложат на потребителите това от което настина се нуждаят по най-успешния и запомнящ се начин.

CRM системите помагат на фирмите да поставят клиента във фокуса на своя бизнес и са жизненоважни за търговската индустрия, независимо дали говорим за търговия във физически обекти или онлайн, големи търговски вериги или квартални магазини.

CRM съдейства за оптимизиране на всички контакти с клиенти преди, по време и след продажбения процес, като предлагат:

  • Прецизно сегментиране на потребителите и по-точно насочване на маркетинговите активности
  • Идентифициране и използване на възможности за допълнителни продажби на допълващи или свързани продукти въз основа на записаната историята на продажбите
  • Подобряване на обслужването по всички търговски канали
  • Повишаване лоялността на потребителите чрез генериране на добавена стойност и други.

Системите за бизнес анализи разкриват в зародиш ключовите тенденции

Тясната интеграция на CRM-системите с решения за визуализация и анализ позволяват на търговските фирми да използват силата на големите данни в своя полза. Анализът на потребителската информация може да разкрие в зародиш назряващи тенденции, въз основа на които компаниите бързо да оптимизират своя асортимент според сезона, пазара или сегмента, да предложат нови канали за пазаруване или да подобрят условията в търговските обекти, за да ги направят по-привлекателни за дадени групи потребители.

В заключение, освен че носят огромни ползи за търговския бранш, съвременните CRM системи са и напълно достъпни. Облачният модел на лицензиране на решения като Microsoft Dynamics 365 позволява тяхното използване под наем на месечна база, което елиминира високите първоначални инвестиции, оптимизира разходите и прави такива решения достъпни за бизнеси от всякакъв калибър.

 

Тим ВИЖЪН България за сп. Enterprise

Ако искате да научите повече за Microsoft Dynamics 365, ще се радваме да ви разкажем и покажем как този софтуер може да трансформира бизнеса на вашата компания. Свържете се с нас!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy